KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ C21

Email In PDF.

KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ C21

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, chiều ngày 19/9/2018, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh và Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C21 Bà Rịa – Vũng Tàu 2018 (Khóa học 2018-2020).

Dự Lễ khai giảng, về phía Học viện Chính trị Khu vực II có TS. Nguyễn Tấn Vinh – Phó Giám đốc cùng đại diện Ban Quản lý Đào tạo; về phía tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Trương Văn Đức – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ThS. Ngô Thị Liên – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; cùng toàn thể 90 học viên của lớp.

Lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đương chức và dự nguồn tại các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Trong 18 tháng, học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; những vấn đề lý luận và thực tiễn mới nảy sinh của tình hình trong nước và thế giới; những kiến thức mới về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý và đặc biệt là kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn./.

(TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II - phát biểu tại buổi Lễ)

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma