KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ C22 HỆ KHÔNG TẬP TRUNG

Email In PDF.

KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ C22

HỆ KHÔNG TẬP TRUNG

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của trường Chính trị tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; sáng ngày 19/6/2019, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị C22 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019, hệ không tập trung, khóa học (2019-2021).

Đến dự Lễ khai giảng, về phía Học viện Chính trị Khu vực II có TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Giám đốc Học viện, cùng đại diện Ban Quản lý Đào tạo; về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ThS. Ngô Thị Liên - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; cùng toàn thể 90 học viên của lớp.

Với mục đích nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang đương chức và dự nguồn tại các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Trong thời gian học tập, học viên được nghiên cứu một cách hệ thống về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, Nhà nước và pháp luật; những vấn đề lý luận và thực tiễn mới nảy sinh của tình hình trong nước và thế giới; những kiến thức mới về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý và đặc biệt là kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn./.

(TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II - phát biểu khai giảng)

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

 

 

Joomla inotur picma