LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 80 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI HUYỆN XUYÊN MỘC

LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 80 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ

TẠI HUYỆN XUYÊN MỘC

ThS. Trần Thị Thu Hà

Giảng viên Phòng QLĐT và NCKH

Thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ - BNV ngày 14/12/2018; nhằm tạo điều kiện cho học viên liên hệ giữa lý luận với thực tiễn. Từ ngày 23/10 đến ngày 24/10/2020, trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa cho học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 80 tại huyện Xuyên Mộc.

Tham gia chuyến nghiên cứu thực tế có: Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật - Trưởng đoàn, giáo viên chủ nhiệm cùng 53 học viên của lớp.

Qua 02 ngày làm việc, đoàn được nghe báo cáo và trao đổi về công tác cải cách hành chính, mô hình một cửa cấp xã tại Ủy Ban Nhân Dân xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc và một số vấn đề khác có liên quan. Sau khi nghe báo cáo đoàn được tham quan mô hình một cửa, tìm hiểu cách thức làm việc tại xã Hòa Hiệp, tiếp đó đoàn tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại huyện Xuyên Mộc.

Chuyến nghiên cứu thực tế đã được tổ chức đúng nội dung, chương trình, thiết thực và hiệu quả. Sau chuyến đi, học viên sẽ viết bài tiểu luận cuối khóa theo quy định của chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

 

 

Joomla inotur picma