Bế giảng lớp BD Cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I

Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức lễ bế giảng
Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý khóa I/2015.

Sáng ngày 12-4-2015, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Bà Rịa –Vũng Tàu phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, khóa I - năm 2015.

Tới dự có PGS,TS Trương Thị Thông, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Thành Khải, Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu có đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Tạ Văn Kiệt, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Đặng Nhựt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Trần Văn Thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong thời gian 03 tháng thực hiện chương trình học tập, học viên đã được các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học thuộc nhiều chuyên ngành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 18 chuyên đề thuộc 3 học phần gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và thế giới đương đại; đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và xây dựng Đảng; Nhà nước pháp quyền và những vấn đề về khoa học lãnh đạo, quản lý… Ngoài ra, các học viên còn được cập nhật những thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, năng lực công tác lãnh đạo.

Tổng số học viên của lớp là 80 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Kết thúc khóa học, 100% học viên đều đạt kết quả giỏi, xuất sắc và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, có 09 học viên xuất sắc được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng giấy khen và 15 học viên có thành tích học tập cao, tích cực tham gia các hoạt động của phong trào lớp được Tỉnh ủy quyết định tặng Bằng khen. 

Phát biểu bế mạc lớp học, PGS,TS Trương Thị Thông ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp và tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý lớp học mà trực tiếp là Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các bộ phận tham mưu, giúp việc của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch mở lớp, kế hoạch học tập, quản lý, điều hành và tổ chức thành công lớp học. Qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề trên lớp của các giảng viên, các chuyên gia của Học viện; các bộ, ngành Trung ương, của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cũng như được nghe báo cáo tình hình thực tế của địa phương và đi nghiên cứu những mô hình hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực của tỉnh bạn đã giúp học viên tiếp thu được những kiến thức, thông tin mới về thành tựu phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống; đồng thời, thông qua các buổi giảng bài, báo cáo và giải đáp thảo luận trên lớp giúp học viên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm công tác.

Tại buổi lễ bế giảng, PGS,TS Trương Thị Thông hy vọng, với hành trang quý báu thu nhận được trong quá trình học tập, rèn luyện, các đồng chí cần phát huy cao nhất trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà trọng tâm là lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần xây dựng Đảng bộ Tỉnh không ngừng phát triển và giàu mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận sự quan tâm phối hợp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; biểu dương ý thức, tinh thần trách nhiệm học tập của học viên. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu các học viên sau thời gian học tập nghiên cứu tập trung tại lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh phải “không ngừng nâng cao hiểu biết, mở rộng kiến thức, phát triển tầm nhìn, có phương pháp làm việc khoa học hiệu quả”; gắn lý thuyết với thực tiễn công tác; góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Mỗi đồng chí phải là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị mình noi theo, đặc biệt là trong việc học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. 

Sau lễ bế giảng, các đồng chí lãnh đạo Học viện, lãnh đạo tỉnh, Ban cán sự lớp đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trường Chính trị tỉnh thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với Trường.

 

Bùi Thị Oanh
Trường Chính trị Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

 

 

 

Joomla inotur picma