LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ

Sáng ngày 22/8/2017, tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng trực tuyến (e-Learning) kiến thức, kỹ năng Công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã.

Dự Lễ khai mạc, về phía Bộ Nội vụ có ông Nguyễn Thanh Bình – Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin làm trưởng đoàn; về phía Sở Nội vụ tỉnh có ông Trương Văn Đức – Phó Giám đốc, các cán bộ Phòng Xây dựng chính quyền – Công tác Thanh niên; cùng toàn thể 100 học viên là cán bộ, công chức cấp xã tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau lễ khai mạc, lớp học từ ngày 22/8/2017 đến 08/9/2017 (tại Trường và tại cơ quan, đơn vị công tác)./.

(Lớp thực hành tại Phòng máy Nhà trường)

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma