KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2014 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng ngày 24/5/2018, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Học viện Chính trị Khu vực II đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.

Dự Lễ khai giảng có PGS,TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; đồng chí Lưu Tài Đoàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các giảng viên, các đ/c trong Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý lớp học; phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; cùng toàn thể 80 học viên là cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của Tỉnh.

Lớp học 20 ngày (thứ năm, sáu, bảy hàng tuần) từ 24/5/2018 đến 22/6/2018. Nội dung chương trình học theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với các chuyên đề cụ thể, thiết thực, đảm bảo cập nhật kiến thức mới đáp ứng yêu cầu phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của Tỉnh.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

(Đ/c Lưu Tài Đoàn - UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ khai giảng)

(PGS,TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị KV II phát biểu tại Lễ khai giảng)

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma