BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA

BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA

Chiều ngày 12/9/2018, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ bế giảng và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 97 học viên lớp Tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Lớp tập huấn đã được các báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm giới thiệu trong 03 ngày với các chuyên đề quan trọng giúp cho người học nắm vững nghiệp vụ viết tin, bài, sử dụng tài khoản mạng xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tham gia thông tin, quảng bá về hình ảnh của tỉnh và địa phương; bồi dưỡng cho người học những kỹ năng nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nhận diện và vận dụng thành thạo các bước xử lý, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội…

(ThS. Ngô Thị Liên – Hiệu Trưởng Trường Chính trị - trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên)

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma