KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC
CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN CƠ SỞ NĂM 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018, sáng ngày 29/10/2018, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018.

Dự Lễ khai giảng có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Trường Chính trị, phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cùng toàn thể 130 học viên là cán bộ Hội Nông dân cơ sở.

Trong 03 ngày học tập (từ ngày 29/10/2018 đến ngày 31/10/2018), lớp được các báo cáo viên giàu kinh nghiệm truyền đạt các kiến thức về Tổ chức Hội Nông dân; nghiệp vụ kế toán Quỹ Hỗ trợ nông dân; phòng chống diễn biến hòa bình trong tình hình mới; nhiệm vụ tuyên truyền đối với tổ chức Hội Nông dân trong tình hình mới… 

(Đ/c Đoàn Văn Hai - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - phát biểu khai giảng lớp học)

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma