KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGACH CÁN SỰ KHÓA 22

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGACH CÁN SỰ KHÓA 22

ThS. Mai Thị Ngân

GV. Phòng Đào tạo

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019. Sáng ngày 29/8/2019, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch cán sự khóa 22.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi – Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trương Văn Đức – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thạc sỹ Ngô Thị Liên – Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh; các phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; cùng toàn thể 79 học viên của lớp là cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch cán sự.

Lớp học tập trung mỗi tuần 03 ngày, từ ngày 29/8/2019 đến 15/11/2019; chương trình gồm ba khối kiến thức với 21 chuyền đề:

- Phần I. Kiến thức chung, gồm 08 chuyên đề,

- Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn gồm 08 chuyên đề

- Phần III. Kiến thức kỹ năng tự chọn gồm 05 chuyến đề.

 

Joomla inotur picma