KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN CẤP ỦY CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2019 (ĐỢT 2)

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN 
CẤP ỦY CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2019 (ĐỢT 2)

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 30/11/2004 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng ngày 04/12/2019, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019 (đợt 2).

Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ThS. Ngô Thị Liên - Hiệu trưởng Trường Chính trị; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý lớp học; cùng toàn thể 120 học viên của lớp.

Lớp học từ ngày 04/12/2019 đến 27/12/2019 với 10 chuyên đề: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI về công tác Xây dựng Đảng và kiện toàn Hệ thống chính trị và những nhiệm vụ trong thời gian tới; Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; Văn hóa chính trị của người lãnh đạo, quản lý trong quá trình thực thi quyền lực chính trị;… Kết thúc chương trình học, học viên đi thực tế tại cơ sở và viết tiểu luận./.

(Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy- phát biểu khai giảng lớp học)

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng TC-HC-TT-TL

 

 

 

Joomla inotur picma