KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2020

KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2020

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng TC,HC,TT,TL

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của Trường Chính trị tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, sáng ngày 16/9/2020, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, UBMTTQVN tỉnh, Trường Chính trị; phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; cùng 173 học viên của lớp.

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày (từ 16/9/2020 đến 18/9/2020) với 06 chuyên đề chính: Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Lịch sử và truyền thống; Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc; Kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ Mặt trận; Tạo bước chuyển biến rõ nét trong công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và triển khai Thông tri số 36/TT-MTTW-BTT ngày 06/5/2019 của BTV Ủy ban Trung ương MTTQVN về Quy định, hướng dẫn UBMTTQVN các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; MTTQVN với công tác dân tộc, tôn giáo./.

(Đồng chí Lê Hồng Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh- phát biểu khai giảng lớp học)

 

Joomla inotur picma