KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHÓA 6/2020

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM

CHO GIẢNG VIÊN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHÓA 6/2020

ThS. Trần Thị Thu Hà

GV. Phòng QLĐT và NCKH

Thực hiện Công văn số 881/HVHC-QLBD ngày 26/6/2020 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước năm 2020; sáng ngày 05/10/2020, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước khóa 6/2020.

Dự Lễ khai giảng có TS. Huỳnh Văn Thới - Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh; TS. Phạm Ngọc Hà - Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia, giảng viên các khoa, phòng; cùng toàn thể 31 học viên của lớp.

Lớp học diễn ra từ ngày 05/10/2020 đến 09/10/2020 với 10 chuyên đề quan trọng: Hành chính công trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Cải cách hành chính nhà nước tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, Đạo đức công vụ trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Quản lý nguồn nhân lực khu vực công trước những thay đổi của cải cách hành chính nhà nước; Tổng quan về phương pháp sư phạm trong giảng dạy quản lý nhà nước; Phát triển một số kỹ năng sư phạm trong giảng dạy quản lý nhà nước; Áp dụng mô hình học tập thông qua kinh nghiệm trong giảng dạy quản lý nhà nước; Lựa chọn và kết hợp các phương pháp sư phạm trong giảng dạy quản lý nhà nước; Những khó khăn trong áp dụng phương pháp sư phạm tích cực của giảng viên quản lý nhà nước và biện pháp tháo gỡ; Một số vấn đề cập nhật về pháp luật trong bối cảnh nước ta hiện nay.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Huỳnh Văn Thới - Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định với 10 chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn trong giảng dạy quản lý nhà nước khóa học sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản nhằm nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước nhằm đáp ứng xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Cũng tại buổi lễ khai giảng TS. Huỳnh Văn Thới gửi lời chúc tốt đẹp tới lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quý thầy cô và các anh chị em học viên, chúc cho khóa học thành công tốt đẹp.

(TS. Huỳnh Văn Thới - Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh -

phát biểu khai giảng và chỉ đạo lớp học)

 

 

Joomla inotur picma