Lớp ĐH Hành chính VB2 K14-TC3 và K15-TC3B

1 BẾ GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH VĂN BẰNG 2 594
2 Lịch học Học kỳ 4 lớp ĐH Hành chính VB2 614
3 Lịch thi Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 423
4 Lịch học Học kỳ 3 lớp ĐH Hành chính VB2 649
5 Lịch thi lớp VB2 kỳ 2 682
6 Lịch học lớp VB2 Học kỳ 2 728
7 Lịch thi lớp ĐH Hành chính VB2 - Kỳ 1 502
8 Lịch học Học kỳ 1 lớp ĐH Hành chính văn bằng 2 1133
9 Thời gian biểu và Hiệu lệnh thi lớp ĐH Hành chính VB2 570
10 Thông báo tuyển sinh ĐH Hành chính Văn bằng 2 (Bổ sung) 1366
 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000252080{main}( )...\index.php:0
20.16006086168JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16906315576JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.18006390888require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.18606722184JController->execute( )...\content.php:35
60.18606722472ContentController->display( )...\controller.php:236
70.19406942152JController->display( )...\controller.php:55
80.20307334552JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.20407355032ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.26208737424JView->display( )...\view.html.php:149
110.26208737712JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.26408771136include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.29308784832JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29608863888include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30408932608JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31108963032pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000252080{main}( )...\index.php:0
20.16006086168JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16906315576JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.18006390888require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.18606722184JController->execute( )...\content.php:35
60.18606722472ContentController->display( )...\controller.php:236
70.19406942152JController->display( )...\controller.php:55
80.20307334552JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.20407355032ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.26208737424JView->display( )...\view.html.php:149
110.26208737712JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.26408771136include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.29308784832JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29608863888include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30408932608JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31108963032pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000252080{main}( )...\index.php:0
20.16006086168JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16906315576JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.18006390888require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.18606722184JController->execute( )...\content.php:35
60.18606722472ContentController->display( )...\controller.php:236
70.19406942152JController->display( )...\controller.php:55
80.20307334552JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.20407355032ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.26208737424JView->display( )...\view.html.php:149
110.26208737712JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.26408771136include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.29308784832JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29608863888include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30408932608JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31108963032pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000252080{main}( )...\index.php:0
20.16006086168JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.16906315576JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.18006390888require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.18606722184JController->execute( )...\content.php:35
60.18606722472ContentController->display( )...\controller.php:236
70.19406942152JController->display( )...\controller.php:55
80.20307334552JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.20407355032ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.26208737424JView->display( )...\view.html.php:149
110.26208737712JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.26408771136include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.29308784832JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.29608863888include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.30408932608JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.31108963032pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma