Lớp ĐH Hành chính VB2 K14-TC3 và K15-TC3B

11 DS trúng tuyển ĐH Hành chính VB2 489
12 TB tuyển sinh ĐH Hành chính VB2 (bổ sung) 398
13 TB nhận đơn phúc khảo ĐH Hành chính VB2 305
14 Thông báo nhập học lớp ĐH Hành chính VB1 và VB2 400
15 Điểm thi tuyển sinh ĐH Hành chính VB1 và VB2 284
16 Thông báo thi tuyển Đại học Hành chính VB1 và VB2 360
 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000252896{main}( )...\index.php:0
20.17606095016JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.18606324456JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.19606399768require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.20406731104JController->execute( )...\content.php:35
60.20406731392ContentController->display( )...\controller.php:236
70.21306951080JController->display( )...\controller.php:55
80.22507343440JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.22507363920ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.28808618352JView->display( )...\view.html.php:149
110.28808618640JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.29108652064include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.31108661536JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.31508740592include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.32208809272JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.33008839584pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000252896{main}( )...\index.php:0
20.17606095016JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.18606324456JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.19606399768require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.20406731104JController->execute( )...\content.php:35
60.20406731392ContentController->display( )...\controller.php:236
70.21306951080JController->display( )...\controller.php:55
80.22507343440JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.22507363920ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.28808618352JView->display( )...\view.html.php:149
110.28808618640JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.29108652064include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.31108661536JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.31508740592include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.32208809272JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.33008839584pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000252896{main}( )...\index.php:0
20.17606095016JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.18606324456JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.19606399768require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.20406731104JController->execute( )...\content.php:35
60.20406731392ContentController->display( )...\controller.php:236
70.21306951080JController->display( )...\controller.php:55
80.22507343440JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.22507363920ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.28808618352JView->display( )...\view.html.php:149
110.28808618640JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.29108652064include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.31108661536JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.31508740592include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.32208809272JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.33008839584pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000252896{main}( )...\index.php:0
20.17606095016JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.18606324456JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.19606399768require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.20406731104JController->execute( )...\content.php:35
60.20406731392ContentController->display( )...\controller.php:236
70.21306951080JController->display( )...\controller.php:55
80.22507343440JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.22507363920ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.28808618352JView->display( )...\view.html.php:149
110.28808618640JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.29108652064include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\default.php' )...\view.php:564
130.31108661536JView->loadTemplate( )...\default.php:38
140.31508740592include( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\views\category\tmpl\default_items.php' )...\view.php:564
150.32208809272JPagination->getPagesLinks( )...\default_items.php:117
160.33008839584pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 2 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma