NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K71B

NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA
LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 71B

Nhằm tạo điều kiện cho học viên liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, giúp học viên củng cố, tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng học tập, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức chuyến nghiên cứu thực tế cuối khóa cho học viên lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K71B (2017-2018) mở cho Huyện ủy Xuyên Mộc.

Qua 04 ngày (từ ngày 21/11/2018 đến 24/11/2018), đoàn được nghe đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Phường 4 (thành phố Đà Lạt) báo cáo tình hình "Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng Đảng của Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng" trong những năm qua; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Chuyến nghiên cứu thực tế với sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm lớp, các giảng viên của Trường và 73 học viên của lớp đã được tổ chức đúng nội dung, chương trình, thiết thực và hiệu quả. Sau chuyến thực tế, học viên sẽ viết bài thu hoạch theo quy định của chương trình./.

Một số hình ảnh tại buổi nghe báo cáo:

 

 

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma