KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 76

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 76

Sáng ngày 27/12/2018, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 76 (2018-2020) cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Về dự Lễ khai giảng có: đại diện Sở Nội vụ; lãnh đạo và các giảng viên Trường Chính trị; phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; cùng 63 học viên của lớp.

Lớp sẽ học trong 14 tháng, vào thứ 5 và thứ 6 hàng tuần với các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân;…

(ThS. Ngô Thị Liên - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh - phát biểu khai giảng lớp học)

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma