TỔ CHỨC THI VẤN ĐÁP LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH K85

Email In PDF.

TỔ CHỨC THI VẤN ĐÁP 

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH K85

Sáng ngày 25/6/2020, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thi vấn đáp môn Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin cho học viên lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K85.

Với hình thức thi vấn đáp áp dụng tại lớp, mỗi học viên được bốc thăm 01 câu hỏi (trong số những câu hỏi đã được cung cấp khi kết thúc môn học), được chuẩn bị từ 10-15 phút và lên trình bày trực tiếp; giảng viên sẽ hỏi bổ sung các câu hỏi phụ liên quan nhằm đánh giá chính xác mức độ và sự hiểu biết của học viên theo nội dung câu hỏi đặt ra.

Đây là một trong hai nội dung đột phá năm 2020 của Nhà trường nhằm tạo điều kiện cho học viên liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, nâng cao khả năng tự học, củng cố, bổ sung kiến thức lý luận đã được học trên lớp, rèn luyện kỹ năng đối thoại, thuyết trình, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học viên./.

(Học viên đang trình bày trực tiếp nội dung câu hỏi với 02 giảng viên tại phòng thi)

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng TC,HC,TT,TL

 

 

 

Joomla inotur picma