Nghiên cứu lý luận & thực tiễn

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 6
2 BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG 10
3 PHONG TRÀO “BA SẴN SÀNG” – HÀO KHÍ CỦA TUỔI TRẺ VIỆT NAM THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 40
4 CÔNG ƯỚC CEDAW VÀ VẤN ĐỀ THỰC THI BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI VIỆT NAM 422
5 TỔNG TUYỂN CỬ VÀ QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM 24
6 TRỞ LẠI TẾT TÂN SỬU – 60 NĂM TRƯỚC... 43
7 NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 33
8 MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ 2019 81
9 PHÁT TRIỂN KINH TẾ KẾT QUẢ SAU 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2015 - 2020 147
10 TÌM HIỂU VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI 253
11 VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ HỌC VIÊN TẠI MÔN HỌC “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 54
12 XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở NƯỚC TA NHỮNG NĂM ĐẦU KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 1946 - 1949 36
13 KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN SỐ 116-HD/BTGTW VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 52 -NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 38
14 CẠNH TRANH ĐÔ THỊ - TIÊU CHÍ VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT 53
15 VÀI NÉT TRONG TƯ TƯỞNG MỸ HỌC CỦA ARISTOTLE 1038
16 SÁCH LƯỢC NGOẠI GIAO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI QUÂN ĐỘI TƯỞNG GIỚI THẠCH SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 938
17 XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN BÀ RỊA-VŨNG TÀU THÂN THIỆN, TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU QUẢ 47
18 SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 61
19 CUỘC TẤN CÔNG THỊ XÃ THÁI NGUYÊN TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 52
20 ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN 58
21 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CỦA CẤP ỦY ĐẢNG Ở CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 84
22 QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA TRÍ THỨC NƯỚC TA VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC HIỆN NAY 75
23 NHỮNG VẬT DỤNG BÌNH THƯỜNG GÓP PHẦN LÀM NÊN CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954 81
24 CẢM NHẬN VỀ MỘT NỮ CHÍNH TRỊ GIA VIỆT NAM - BÀ NGUYỄN THỊ BÌNH TRONG MỘT CUỘC ĐẤU TRÍ VỚI CÁC NHÀ BÁO QUỐC TẾ 462
25 ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CƠ SỞ LÀ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG ĐỂ HÌNH THÀNH NIỀM TIN VÀ BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN 88
26 ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 340
27 SÁNG MÃI TẤM GƯƠNG ANH HÙNG LÝ TỰ TRỌNG - NGƯỜI ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN 106
28 TỰ HÀO NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM - TRẦN THỊ LÝ 893
29 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KỶ LUẬT ĐẢNG VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 82
30 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHI BỘ ĐẢNG 138
31 CHỐNG THÓI BA HOA THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU HIỆN NAY 811
32 BÀ RỊA - VŨNG TÀU 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 91
33 SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 200
34 VAI TRÒ CỦA TUYÊN TRUYỀN, THUYẾT PHỤC TRONG XỬ LÝ CÁC ĐIỂM NÓNG CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI Ở NƯỚC TA 1982
35 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 132
36 KẾT QUẢ 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI 119
37 SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở NƯỚC TA 161
38 8 LẦN SỬ DỤNG CHỮ ĐOÀN KẾT TRONG “DI CHÚC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 190
39 THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ THỰC HIỆN 4 ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI CỦA BÁC 186
40 SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN - NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẶT RA 206
41 Năm 2019 Bà Rịa - Vũng Tàu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần VI nhiệm kỳ 2015-2020 174
42 MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG NHỮNG BIỂU HIỆN SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH 212
43 TỪ TÁC PHẨM ĐỜI SỐNG MỚI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA HIỆN NAY 345
44 DỰ BÁO XU THẾ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2018-2020 212
45 VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY 1713
46 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 311
47 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM SÓC, BẢO VỆ VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM 288
48 TRẮC NGHIỆM – HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 362
49 “PHẢI NÂNG CAO VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC TỰ HỌC” CHO CÁN BỘ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 387
50 VÀI NÉT VỀ TÁC PHẨM “LIÊN XÔ VĨ ĐẠI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 1377
51 NỀN TẢNG TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 309
 

Joomla inotur picma