NỀN TẢNG TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Email In PDF.

NỀN TẢNG TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ThS. Nguyễn Bình Minh

Phó Trưởng khoa LLMLN, TTHCM

Thời gian càng trôi, trải qua biết bao biến cố, chỉ có những tư tưởng phản ánh đúng đắn hiện thực khách quan, chân lý thời đại, mới có sức sống trường tồn, đẩy lùi lớp bụi thời gian, để tỏa sáng giá trị. Chúng ta có thể tìm được những tư tưởng ấy trong di sản lý luận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Trong đó có những sự chỉ dẫn tuyệt vời về coi trọng và phát triển doanh nghiệp, doanh nhân.

Hồ Chí Minh thấy rõ vai trò của doanh nhân trong công cuộc xây dựng đất nước. Từ căn cứ địa Việt Bắc về Thủ đô những ngày tháng 8 lịch sử năm 1945, khi chính quyền cách mạng còn non trẻ, giữa bộn bề việc nước, ngày 18/9/1945, Hồ Chí Minh giành thời gian gặp gỡ doanh nghiệp và doanh nhân nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ đối với việc khôi phục, phát triển kinh tế đất nước. Trong Tuần lễ vàng, các nhà công thương Hà Nội là giới chức xã hội đầu tiên được Người tiếp tại Phủ Chủ tịch. Chúng ta nhớ tới Bác, nhớ về câu chuyện của Bác với doanh nhân, để thấy được sự kế thừa trong xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính hiện nay. Chính phủ đã lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp, ra Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 - nghị quyết đầu tiên của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp ở nước ta. Nghị quyết đưa ra 3 thông điệp căn bản: Doanh nghiệp là động lực phát triển đất nước; chính phủ giữ vai trò kiến tạo, phục vụ và nhân dân khởi nghiệp.

Chúng ta sẽ cảm thấy bàng hoàng khi nghiên cứu và nhận thấy tinh thần đột phá của Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, trong thời hội nhập, lại có sẵn trong nền tảng Tư tưởng Hồ Chí Minh hơn 70 năm về trước. Trong Bức thư gửi cho giới doanh nhân ngày 13/10/1945, khi nói về vai trò của doanh nhân, Người viết: “Nền kinh tế Quốc dân thịnh vượng, nghĩa là sự kinh doanh của các nhà Công Thương nghiệp thịnh vượng”, tức Người khẳng định doanh nghiệp là động lực cho sự thịnh vượng của quốc gia. Về trách nhiệm của Chính phủ, Người nêu: “Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết”. Như vậy, Bác đã hàm nghĩa Chính phủ kiến tạo và phục vụ. Hồ Chí Minh kêu gọi: “Tôi mong giới công thương hãy cùng đem vốn vào làm công cuộc ích nước, lợi dân” tức là Bác kêu gọi doanh nhân khởi nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao việc ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016. Sau 1 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 35/NQ-CP được đánh giá là nghị quyết có tính toàn diện, có tầm nhìn dài hạn, mang tính chất đột phá và do đó nhận được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của các bộ ngành, địa phương và toàn xã hội. Bà Rịa – Vũng Tàu cũng không ngoại lệ. Tinh thần khởi nghiệp đang dâng cao hơn bao giờ hết trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đẩy thời gian họp các cuộc họp của tỉnh lùi lại một tiếng, giành thời gian từ 7h30 đến 8h30 cho việc tiếp doanh nghiệp, doanh nhân, nhân dân, tháo gỡ vướng mắc. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bản tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng kí cho 749 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 26,73% so với cùng kì, với tổng vốn đăng kí 5383 tỷ đồng, tăng 119,7% so cùng kì, đăng kí tăng vốn cho 64 doanh nghiệp, tăng 68,42% so với cùng kì, với số vốn tăng 2067,5 tỷ đồng, tăng 332,4% so cùng kì; cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động cho 83 chi nhánh, văn phòng đại diện. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 8660 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, kho học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, lao động... được các cơ quan chức năng liên quan triển khai đầy đủ theo quy định của Chính phủ.

Với sự kế thừa sâu sắc những sự chỉ dẫn tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện mới, chúng ta tin tưởng Chính phủ kiến tạo, liêm, chính hoạt động thực sự hiệu quả, lan tỏa từ Trung ương đến địa phương. Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ không đứng ngoài cuộc. Với sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, Đảng bộ và nhân dân sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, đưa Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành một tỉnh năng động, phát triển, xứng đáng với tiềm lực mà tỉnh đang có./.

 

Joomla inotur picma