“PHẢI NÂNG CAO VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC TỰ HỌC” CHO CÁN BỘ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Email In PDF.

“PHẢI NÂNG CAO VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC TỰ HỌC” CHO CÁN BỘ
THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ThS. Đặng Thị Ánh Tuyết

GV. Khoa Dân vận

 Nhạc sỹ Chu Minh đã viết:

“Đất nước nghiêng mình
Đời đời nhớ ơn
Tên Người sống mãi với non sông Việt Nam”.

Giai điệu da diết, cảm động thể hiện tình cảm của người dân Việt Nam đối với Hồ Chí Minh. Tuy đã đi xa, nhưng Người vẫn luôn sống mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam. Những tư tưởng, những lời dạy, lời chỉ dẫn, huấn luyện của Bác để lại cho chúng ta vẫn giữ nguyên giá trị.

Sinh thời, Người rất là quan tâm tới công tác Cán bộ. Cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Vì thế, để có thể xây dựng được đội ngũ cán bộ tốt thì cần phải chú trọng tới công tác huấn luyện cán bộ. Trong bài“Nói chuyện tại hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập” (6/5/1950), Người đề cập đến ba nội dung lớn:

Thứ nhất, Phải thiết thực, chu đáo trong công việc huấn luyện;

Thứ hai, Phải nâng cao và hướng dẫn việc tự học;

Thứ ba, Một khuyết điểm cần sửa chữa ngay trong việc huấn luyện.

Trong nội dung bài viết, tôi xin tìm hiểu về nội dung “Phải nâng cao và hướng dẫn việc tự học” và vận dụng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Người khẳng định: “Học tập ở trường của Đoàn thể không phải học như ở các trường lối cũ, không phải có thầy thì học, thầy không đến thì đùa. Phải biết tự động học tập”. Quả đúng như vậy, đối tượng học viên trường Chính trị đa số là đã qua đào tạo chuyên ngành rồi, tuổi tác cũng chững trạc, thường là đang công tác, thậm chí là giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở…Vì thế, cách thức, phương pháp học tập cũng phải chủ động, không thụ động như trước kia nữa. Khi không có giảng viên thì có thể tự học. Để có thể nâng cao và hướng dẫn tự học thì theo Người phải quan tâm hai vấn đề:

          Thứ nhất, học để làm gì?

Theo Người, học để sửa chữa tư tưởng; học để tu dưỡng đạo đức cách mạng; học để tin tưởng (Đoàn thể, nhân dân, tương lai dân tộc, tương lai cách mạng); học để hành. Điều này là rất quan trọng đối với bản thân người học cũng như bản thân người dạy. Đối với người học phải nhận thức được rằng mình học để làm gì thì từ đó mới nâng cao được ý thức học tập của họ. Bởi vì hiện nay, cũng có một vài trường hợp có cách nhìn sai, hiểu sai và dẫn tới động cơ sai khi tham gia học lớp TCLLCT – HC: đó là học để chuẩn hóa bằng cấp, để thăng quan tiến chức. Đối với người dạy cũng phải thấm nhuần quan điểm này của Người. Hiểu được đối tượng “học để làm gì” để từ đó mình có cách thức, phương pháp huấn luyện những nội dung cho học viên.

Thứ hai, học ở đâu?

Người đã chỉ ra “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân. Không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn”. Đối với chương trình TCLLCT – HC mới, về nội dung, thời lượng cũng có nhiều thay đổi. Trong đó có những chuyên đề chương trình cũ là 10 tiết nhưng ở chương trình mới này rút xuống chỉ 4 tiết. Vì thế giờ lên lớp nhiều khi giảng viên không thể truyền tải hết nội dung được, đòi hỏi học viên về nhà tự học, tự nghiên cứu. Học viên không chỉ nghe giảng viên dạy trên lớp mà cùng nội dung đó về mình tự nghiên cứu, tự tìm hiểu thêm. Học viên đi học  phải tận dụng thời gian, dành công sức, tranh thủ học tập, học ở trường, lớp, sách vở và học ở nhân dân. Đó chính là bản thân mỗi người phải tự học, tự rèn luyện tính tự học cho mình. Sách là kho lý luận vô giá mà chúng ta luôn cần đọc, bên cạnh đó để có kiến thức thực tiễn sinh động, phong phú thì phải học kinh nghiệm trong công tác của bạn bè (học những cái hay, cái tốt; rút kinh nghiệm những yếu kém); học từ nhân dân.  Và chính thông qua học tập, tiếp xúc với nhân dân mà cán bộ, đảng viên có điều kiện gần gũi, nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tổng kết được tình hình, nguyện vọng của dân. Từ đó, tham mưu, đề xuất tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, tạo niềm tin, đồng thuận trong nhân dân.

Như vậy, đối với trường Chính trị cả thầy và trò đều luôn phải cố gắng học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Những lời dạy, lời chỉ dẫn của Người có ý nghĩa thật sâu sắc. Trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trường Chính trị thì việc vận dụng nội dung “nâng cao và hướng dận tự học” theo quan điểm của Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết và mang tính thời sự cao./.

 

Joomla inotur picma