TRẮC NGHIỆM – HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Email In PDF.

TRẮC NGHIỆM – HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

ThS. Đặng Thị Ánh Tuyết

GV. Khoa Dân vận

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, gắn liền với quá trình sáng lập, rèn luyện lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” và “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.  Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đóng vai trò rất quan trọng nhằm trang bị tri thức, văn hoá và trình độ chuyên môn làm cơ sở nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý.

Đánh giá kết quả học tập là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo. Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập không chỉ nhằm mục đích đánh giá kết quả quá trình học tập của người học (học viên) mà còn là nguồn thông tin ngược (phản hồi) giúp người dạy (thầy) nắm bắt được chất lượng, phương pháp của việc giảng dạy để từ đó có những điều chỉnh thích hợp cho công tác giảng dạy của mình. Như vậy, việc đánh giá kết quả học tập của người học có mối quan hệ chặt chẽ với việc giảng dạy của người thầy. Tuy nhiên, làm thế nào để việc đánh giá kết quả phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ những kiến thức mà người học tiếp thu được và làm thế nào để có phương pháp đánh giá kết quả học tập thích hợp vẫn là những điều mà chúng ta cần quan tâm. Có nhiều hình thức trong đánh giá kết quả học tập của học viên đó là: Tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm, tiểu luận, đề án…Mỗi hình thức đều có những ưu điểm, hạn chế riêng. Đối với đặc thù trường chính trị tỉnh, nơi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh (những người đang đi làm), về độ tuổi thì không còn trẻ nữa, về kinh nghiệm thực tiễn cũng nhiều. Vì thế, trong khâu đánh giá, kiểm tra thì đội ngũ giảng viên cần lựa chọn hình thức nào cho phù hợp. Từ trước đến nay, thi trắc nghiệm ở trường chính trị ít hơn so với các hình thức thi khác. Theo tôi, nên có sự thay đổi trong lựa chọn hình thức thi, đó là nên đưa thi trắc nghiệm vào trong quá trình đánh giá kết quả học tập. Bởi vì hình thức thi này có thể ngăn ngừa hiện tượng tiêu cực trong thi cử.

Thứ nhất, về nội dung bài thi: Các câu hỏi sẽ trải đều từ đầu cho tới cuối chương trình học. Vì thế, đòi hỏi học viên phải cần cù, chịu khó và có phương pháp trong khâu ôn tập. Sẽ tránh được hiện tượng học tủ, học lệch. Còn đối với giảng viên thì không thể hạn chế, khoanh vùng nội dung trước cho học viên mà phải giảng dạy, hướng dẫn học viên nghiên cứu đầy đủ nội dung.

Thứ hai, về thời gian và số lượng câu hỏi trắc nghiệm: Tùy từng môn thi mà giảng viên phân bố thời gian hợp lý. Thường mỗi câu hỏi học viên chỉ được giới hạn thời gian bình quân một phút, hay hơn một phút. Ví dụ: đề gồm 60 câu thi trong 60 phút hay 75 phút.  Thời gian ngắn và số lượng câu hỏi nhiều; chính vì vậy, yêu cầu học viên phải nắm kiến thức tổng hợp, đầy đủ. Học viên chú tâm vào suy nghĩ và làm thì mới kịp thời gian, chứ không có chuyên loay hoay trông chờ, ỷ lại vào người khác, hay ngồi lật tài liệu thì thời gian làm bài sẽ không kịp.

Thứ ba, về số lượng các loại đề thi: Với hình thức thi trắc nghiệm, giảng viên tổng hợp các câu hỏi trên máy tính. Sau đó, bằng phần mềm có thể làm thao tác trộn câu hỏi, trộn đáp án. Từ đó sẽ tránh được tình trạng nhìn bài, copy bài của nhau.

Thứ tư, cách thức thi trắc nghiệm: Một là, các đề thi được in sẵn trên giấy kèm theo đó là phiếu trả lời. Hai là, trả lời đáp án trực tiếp trên máy tính. Mọi hành vi tiêu cực, gian lận sẽ bị triệt tiêu.

Đó là một vài suy nghĩ của tôi về việc lựa chọn hình thức thi đối với các lớp TCLLCT – HC. Mặt tích cực là phát huy tính chủ động của người học, tránh được hành vi gian lận trong thi cử; giảng viên cần phải nghiên cứu, đào sâu suy nghĩ để có thể ra những câu hỏi thi tốt nghiệp phù hợp. Bên cạnh đó, phương pháp này hạn chế phát triển tư duy lý luận và công tác giáo dục tư tưởng, đường lối cho người học. Sẽ rất khó trong việc hướng người học vào những suy tư lý luận và những chiêm nghiệm, trải nghiệm triết lý thông qua các đề thi trắc nghiệm. Việc ra đề cũng cần nhiều thời gian, công sức. Hạ tầng kỹ thuật: máy tính, phần mềm kiểm tra, máy quét… cần có sự đầu tư thích đáng.

Vì thế, trong quá trình giảng dạy tùy từng môn, tùy từng lớp mà giảng viên có thể sử dụng hình thức đánh giá kết quả học tập nào cho hợp lý. Mỗi hình thức thi đều có những mặt ưu và nhược của nó. Để nâng cao chất lượng trong khâu đánh giá đào tạo cán bộ thì bên cạnh giảng viên xây dựng nội dung câu hỏi, hình thức thi hợp lý; học viên tích cực, chủ động học hỏi, nghiên cứu thì khâu coi thi cần phải khách  quan và chặt chẽ./.

 

Joomla inotur picma