HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Email In PDF.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

                                                            GV. Phan Thanh Lân – Khoa Xây dựng Đảng

          Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành ý thức tự giác và việc làm thường xuyên của toàn thể nhân dân Việt Nam. Trong những năm qua, việc học tập, làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, viên chức Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ.

          Thứ nhất, để đưa Chỉ thị số 03 và 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhanh chóng đi vào thực tiễn, Đảng ủy Nhà trường đã xây dựng được các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, phổ biến kịp thời đến các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những nội dung theo chủ đề của các năm.

          Thứ hai, tổ chức và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo Bác. Từ nội dung này đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu đề ra về các hoạt động của Nhà trường và hoạt động xã hội như “giáo án tốt, bài giảng hay”,“quản lý tốt, phục vụ giỏi”,“phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà” “Hiến máu tình nguyện”, “ngày vì nười nghèo” “vì biển đảo thân yêu” v.v...  Các khoa, phòng, đoàn thể đã chú trọng xây dựng các tiêu chí văn hóa ứng xử của người thầy, người viên chức phù hợp đạo đức nghề nghiệp, chống sách nhiễu, gây phiền hà cho học viên, xem đây là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Với việc đăng ký “Làm theo” đã có nhiều nội dung đổi mới đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường. Ban chấp hành đoàn đã có những sáng kiến trong hoạt động phong trào như: “cải tiến lề lối làm việc của giảng viên trẻ”, “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn”, “đổi mới phương pháp giảng dạy”, “hướng về cội nguồn”… đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thành lập các tổ, nhóm giúp nhau về chuyên môn, giúp đỡ giảng viên trẻ. Thực hành tiết kiệm trong hội họp, sử dụng điện thoại, điện thắp sáng, tổ chức dọn vệ sinh trong cơ quan …

          Công đoàn nhà trường là một tổ chức đoàn thể có những hoạt động thiết thực và ý nghĩa trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tất cả các ngày lễ lớn trong năm như 3/2, 30/4, 1/5, 19/5, 20/11… Công đoàn đều đã phát động các hoạt động chào mừng trên tinh thần : hướng về quá khứ, suy nghĩ hiện tại, dự đoán tương lai , với phương châm: vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. Mỗi đoàn viên công đoàn thông qua hoạt động phong trào đã tự ý thức được trách nhiệm cá nhân khi tham gia. Cùng với các hoạt động phong trào, với vai trò là đại diện quyền lợi của người lao động, Công đoàn nhà trường đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong việc chống lãng phí trong xây dựng cơ bản, công khai minh bạch trong sử dụng ngân sách,... Kể từ năm 2012 đến nay (từ khi trường chuyển trụ sở từ Vũng Tàu lên Bà Rịa) đảng viên, công chức, viên chức nhà trường duy trì thường xuyên hoạt động thực hành tiết kiệm chi tiêu cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên tiết kiệm tối thiểu một năm 02 ngày lương để giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, gia đình khó khăn, chương trình “vì biển đảo thân yêu”,“ngày vì người nghèo”,… Tháng 4 năm 2016, Đại hội Công đoàn nhà trường đã bầu ra Ban Chấp hành mới với những đồng chí trẻ, có trình độ (4/5 đồng chí có trình độ thạc sỹ) và đặc biệt là tâm huyết để đưa hoạt động của công đoàn nhà trường lên một tầm cao mới.

          Thứ ba, qua một thời gian “học tập”“làm theo” đã có nhiều đảng viên ở các khoa, phòng nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tự giác, đi đầu, tận tâm, tận lực phục vụ tập thể, phục vụ học viên và rộng hơn nữa là vì cộng đồng xã hội, được học viên quý trọng, lãnh đạo và đồng nghiệp tin tưởng. Mặc dù vẫn còn hạn chế, nhưng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao:  

        + Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016

       + Tập thể phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị; tập thể phòng Đào tạo; tập thể khoa Nhà nước – Pháp luật được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014, 2015 và 2016.

        + Đồng chí Trần Ngọc Sáng – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt giải Nhất (phần thi thuyết trình) trong cuộc thi tìm hiểu về “40 năm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản” do Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

       + Đồng chí Nguyễn Bình Minh – Phó trưởng khoa Lý luận Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đạt giải Nhất cuộc thi Báo cáo viên cấp tỉnh năm 2016, do Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

       + Đồng chí Phan Thanh Lân – Giảng viên khoa Xây Dựng Đảng đạt giải Ba (phần thi giảng) trong cuộc thi tìm hiểu về kiến thức Quốc phòng – An ninh do Bộ tư lệnh quân khu 7 tổ chức năm 2013.

          + Đồng chí Nguyễn Thanh Toàn, đồng chí Hoàng Nam nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh vì đã có những đóng góp cho các hoạt động xã hội như “hiến máu tình nguyện”, phong trào thi đua phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2015.

          Đạt được những kết quả nêu trên trong học tập và làm theo Bác là sự nỗ lực cố gắng không ngừng của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức Nhà trường. Từ kết quả này, bước đầu chúng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm sau:

        - Trước hết, để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, các cấp ủy đảng và tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cấp cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

          - Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của đảng viên, công chức, viên chức. Kịp thời phát hiện và tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo sự lan tỏa trong toàn trường.

          - Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị, phải phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy; coi trọng công tác tham mưu, đề xuất của các khoa, phòng; các đoàn thể trong cơ quan. Chú trọng tính đồng bộ, toàn diện, đồng thời cần chọn vấn đề, chọn công việc, chọn đơn vị, cá nhân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điểm, tạo chuyển biến, rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng.

          Kiên trì chỉ đạo, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại nhà trường.

          - Coi trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp dưới, nghiêm túc thực hiện đánh giá định kỳ; chỉ đạo việc tự kiểm tra và thực hiện nền nếp báo cáo.

          Để những bài học nêu trên tiếp tục đi vào cuộc sống, trở thành động lực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong những năm tới thiết nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên phải nêu cao hơn nữa ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trước tập thể; lấy việc phát triển ngày càng đi lên của Nhà trường cũng như cuộc sống của mỗi người dân làm mục tiêu phấn đấu. Muốn vậy, trước hết trên tinh thần nội dung Chỉ thị 05 và theo chủ đề của từng năm, mỗi tập thể, mỗi cá nhân tự đề ra cho mình kế hoạch hành động cụ thể thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực của từng người, từng tổ chức. Nên chăng mỗi chúng ta nên lấy hiệu quả công việc được phân công làm mục tiêu; đặc biệt mỗi giảng viên nên lấy bài giảng và các công trình khoa học làm chuẩn mực. Bên cạnh đó, mỗi tổ chức, đơn vị cũng như cả tập thể cần có những hình thức động viên, khích lệ kịp thời những tấm gương tiêu biểu làm theo Bác để nhanh chóng nhân rộng và tạo hiệu ứng tốt trong toàn trường.

            Cuối cùng, cần quán triệt phương châm của Bác “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” theo đó mỗi cán bộ, đảng viên Nhà trường cần nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, đi đầu trong việc làm theo Bác, trở thành những tấm gương sáng cho công chức, viên chức noi theo./.

 

 

Joomla inotur picma