DỰ BÁO XU THẾ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2018-2020

Email In PDF.

 

DỰ BÁO XU THẾ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2018-2020

 

GVC.ThS. Nguyễn Hoàng Long

Trưởng Phòng NCKH-TT-TL

Trong vài năm gần đây, việc hàng loạt dự án đầu tư nước ngoài có giá trị hàng tỷ USD vào Việt Nam nói chung và vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng đã khiến cho các nhà quản lý không khỏi ngạc nhiên. Hơn nữa, trong bối cảnh thế giới bất định như hiện nay, chắc chắn có nhiều vấn đề phải được đặt ra trong quản lý đầu tư nước ngoài buộc các nhà quản lý phải có kế hoạch xử lý. Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, dự án đầu tư nước ngoài tăng mạnh cả về số lượng cũng như tổng vốn thực hiện, việc dự báo xu thế đầu tư nước ngoài vào Tỉnh là việc làm cần thiết, giúp cho nhà quản lý chủ động nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư và hoạch định chính sách thu hút đầu tư phù hợp.

Giới thiệu công cụ dự báo xu thế đầu tư (Hàm dự báo xu thế FORECAST)

Hàm FORECAST thực hiện tính toán hay dự đoán số lượng dự án và tổng vốn thực hiện dự án đầu tư trong tương lai (các năm từ 2018-2020) dựa vào bộ giá trị hiện tại (dữ liệu từ 1988-2016). Hàm FORCAST dự đoán tương lai dựa vào phép hồi quy tuyến tính để ngoại suy ra các giá trị trong tương lai. Nếu chúng ta có bộ dữ liệu của thời gian lịch sử thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng hàm dự báo FORECAST dự báo được các giá trị trong tương lai. Khi chúng ta tạo dự báo, Excel có thể tạo ra một trang tính mới chứa cả hai bảng lịch sử và dự đoán tương lai và biểu đồ thể hiện dữ liệu này. Dự báo có thể giúp chúng ta dự đoán những thứ như bán hàng trong tương lai, hàng tồn kho yêu cầu hoặc xu hướng tiêu dùng, đầu tư...

Cú pháp hàm FORECAST:

FORECAST(x, known_y's, known_x's)

Trong đó:

- x: là năm trong tương lai muốn dự đoán và là tham số bắt buộc.

- known_y's: là tập giá trị quan sát được theo các năm trong quá khứ , là biến phụ thuộc và là tham số bắt buộc.

- known_x's: là tập hợp những năm trong quá khứ được quan sát, là biến độc lập và cũng là tham số bắt buộc.

Phương trình của hàm FORECAST:       

FORECAST = a + bx

Trong đó:

x và y là các số trung bình mẫu AVERAGE(known_x's) AVERAGE(known y's).

Dữ liệu đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 1988-2016

Số liệu đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gia đoạn 1988-2016 của “Niêm giám thống kê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 2016”. [1]

Bảng 1.Số liệu dự án nước ngoài đầu tư vào tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu giai đoạn 1988-2016

STT

NĂM

SỐ DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP PHÉP

TỔNG SỐ VỐN ĐĂNG KÝ (TRIỆU USD)

TỔNG VỐN THỰC HIỆN (TRIỆU USD)

1

1988

1

1

0.5

2

1989

5

1

0.3

3

1990

7

15

4

4

1991

4

111

20

5

1992

4

43

25

6

1993

6

73

39

7

1994

14

88

30

8

1995

10

500

40

9

1996

12

945

135

10

1997

8

374

60.5

11

1998

8

19

67

12

1999

9

340

23

13

2000

8

1045

25

14

2001

8

842

438

15

2002

16

44

716

16

2003

20

217

625

17

2004

19

43

274

18

2005

15

740

164

19

2006

28

2231

290

20

2007

57

1216

420

21

2008

55

11.140

650

22

2009

26

6.792

930

23

2010

40

2.555

1.101

24

2011

25

945

1.210

25

2012

19

465

369

26

2013

12

215.5

158.87

27

2014

11

294.14

199.36

28

2015

13

556.05

316.85

29

2016

17

455.63

264.43

TỔNG

460

31.850,69

8.331,38

Dữ liệu nguồn bao gồm 29 quan sát (29 năm, từ 1988 đến 2016), có 04 biến quan sát là:

-Năm được quan sát (từ 1988 đến 2016)

-Số dự án được cấp phép trong năm (gọi là số dự án)

-Tổng vốn đăng ký (triệu USD)

-Tổng vốn thực hiện của các dự án đã triển khai (triệu USD)

Với bộ số liệu trên, chúng ta cần dự báo số dự án được phê duyệt và tổng vốn thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2018-2020

Nhìn vào biểu đồ phân tán (scatter) về số luộng dự án đầu tư nước ngoài và vốn thực hiện cho thấy: Giai đoạn 1988 đến năm 1999 số lượng dự án và tổng vốn thực hiện có tăng nhẹ và tương đối ổn định. Từ năm 2000 đến năm 2010 số lượng dự án đầu tư nước ngoài và tổng vốn thực hiện tăng mạnh do chính sách thu hút đầu tư phát huy tác dụng; từ 2011 đến 2014 do bị tác động của cuộc khủng hoảng tài chính Phố Wall đã làm cho số lượng dư án và tổng vốn thực hiện giảm lao dốc; từ 2014 đến nay đầu tư nước ngoài đã bắt đầu phục hồi, cùng với sự thu hút đầu tư nước ngoài của Tỉnh đã làm cho xu thế đầu tư vốn nước ngoài tăng nhanh.

 

Biểu đồ 1.Đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 1988-2016

Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, những năm tiếp theo, địa phương này sẽ tiếp tục ưu tiên kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm đầu tư vào tỉnh những dự án lớn, công nghệ hiện đại. Cùng với đó, hệ thống cảng trung chuyển Cái Mép - Thị Vải của Tỉnh đang được đầu tư hoàn thiện và là một trong 19 cảng trên thế giới đón được tàu có trọng tải lớn nhất hiện nay, có thể cạnh tranh trực tiếp với cảng trung chuyển của các nước trong khu vực như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc),... [2]

Kết quả dự báo về số lượng dự án đầu tư nước ngoài và tổng vốn thực hiện

Áp dụng hàm dự báo FORECAST trong Microsoft Excel 10 trên bộ số liệu trên, chúng ta được kết quả dự báo số lượng dư án và tổng số vốn thực hiện cho từng năm trong giai đoạn 2018-2020 tại tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu như sau:

Như vậy theo phân tích dự báo xu thế bằng hàm dự báo FORECAST thì trong giai đoạn 2018-2020 sẽ có tổng cộng 93 dự án đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, với tổng số vốn thực hiện là 2.077,5 triệu USD.

Bảng 2. Kết quả dự báo số lượng dự án và vốn thực hiện của nước ngoài vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2018-2020

STT

NĂM

KẾT QUẢ DỰ BÁO FORECAST

SỐ LƯỢNG DỰ ÁN

TỔNG VỐN THỰC HIỆN

(Triệu USD)

1

2018

30

669.2

2

2019

31

692.5

3

2020

32

715.8

Tổng

93

2.077,5

 

Giai đoạn 2018-2020, dự án đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được dự báo tăng mạnh và ổn định qua các năm cả về số lượng dự án và tổng vốn thực hiện. Biểu đồ sau cho chúng ta thấy sự so sánh giữa các năm trong giai đoạn 2028-2020 với năm 2016 về số lượng dự án đầu tư nước ngoài và tổng vốn thực hiện như sau:

Biểu 2.Biểu đồ dự báo số lượng dự án và tổng vốn thực hiện đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2018-2020

 

Về số lượng dự án, năm 2016 có 17 dự án đầu tư nước ngoài thì năm 2018 có tới 30 dự án, năm 2019 có 31 và năm 2020 có 32 dự án. Như vậy so với năm 2016 thì các năm trong giai đoạn 2018-2020 có số lượng dự án đầu tư nước ngoài tăng rất mạnh (tăng hơn 76%). Về tổng vốn thực hiện, năm 2016 là 264 triệu USD trong khi dư báo tổng vốn thực hiện năm 2018 đã tăng gần gấp 3 lần, đạt 669,2 triệu USD; liền sau đó 2019 và năm 2020 sẽ tiếp tục tăng ổn định. Như vậy, theo dự báo thì số lượng dự án đầu tư nước ngoài và tổng vốn thực hiện tăng mạnh trong giai đoạn 2018-2020, đòi hỏi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần có những động thái chuẩn bị để đón nhận các dự án đếu tư nước ngoài vào Tỉnh một cách hiệu quả nhất.

 

Tài liệu tham khảo

1. Niêm giám thống kê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 2016

2. http://dangcongsan.vn/kinh-te/ba-ria-vung-tau-nam-2917-thu-hut-1-5-ty-usd-von-dau-tu-nuoc-ngoai-469585.html

3. http://www.dankinhte.vn/giai-phap-thu-hut-dau-tu-fdi-vao-viet-nam

4. http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/3404/Ba-Ria-Vung-Tau-Thu-hut-du-an-co-chon-loc

5. http://bnews.vn/vi-sao-thu-hut-dau-tu-vao-cac-khu-cong-nghiep-o-ba-ria-vung-tau-gap-kho-/61186.html

 

(Bài viết đã đăng trên Đặc san thông tin Khoa học công nghệ số 4.2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

Joomla inotur picma