Năm 2019 Bà Rịa - Vũng Tàu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần VI nhiệm kỳ 2015-2020

Email In PDF.

Năm 2019 Bà Rịa - Vũng Tàu quyết tâm thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần VI nhiệm kỳ 2015-2020

GVC,ThS. Nguyễn Hoàng Long
Trưởng Phòng NCKH-TT-TL

Năm 2018, Bà Rịa-Vũng Tàu đã có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, vững bước cùng đất nước tiến lên trên con đường đổi mới. Với tiềm năng, thế mạnh cùng với nguồn lực địa phương đã đưa kinh tế sang trang. Năm 2018 Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu xác định quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế.

Với quyết tâm phấn đấu không ngừng, đặc biệt là những nỗ lực đột phá Bà Rịa-Vũng Tàu đã có những chuyển biến mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế, ngành công, nông, ngư nghiệp, du lịch, cảng biển, dịch vụ logistics đều có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Các chỉ số phát triển tế của tỉnh rất khả quan, tăng trưởng vượt bậc, cụ thể kết quả thu, chi ngân sách năm 2018 (theo báo cáo 257/BC-UBND, ngày 02/11/2018 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019) như sau :

Giá trị sản xuất công nghiệp không tính dầu thô và khí đốt ước khoảng 252.552 tỷ đồng tăng 8,72% (NQ 8,56%); Doanh thu dịch vụ cảng ước khoảng 3.703 tỷ đồng, tăng 9,8%; Doanh thu lưu trú ước khoàng 4.415 triệu USD, tăng 13,32% (NQ 12%). Tổng vấn đầu tư trên địa bàn 47.961 tỷ đồng, tăng 12,7% (NQ 11,26%)

Tổng thu ngân sách là: 76.7 10 tỷ đồng, tăng 6.43% kế hoạch; Tổng chi ngân sách khoảng 18.413 tỷ đồng, đạt 104,22% dự toán.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm, chỉ đạo từng bước làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn. Đạt được những kết quả trên nhờ sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ mạnh mẽ của Trung ương, các bộ, ngành và sự đoàn kết, quyết tâm cao trong chỉ đạo, lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ đã đề ra của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân địa phương.

Năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm tăng tốc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế cho cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trước thời cơ và vận hội mới, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu xác định tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tận dụng thời cơ, huy động mọi nguồn lực và sức mạnh đồng lòng của toàn thể nhân dân, đưa Bà Rịa-Vũng Tàu vượt lên, khẳng định vị thế của tỉnh có cảng biển lớn nhất miền nam.

Việc thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” nhằm tiếp tục khắc phục những hạn chế, tháo gỡ các nút nghẽn cản trở sự phát triển, xây dựng và khẳng định hình ảnh Bà Rịa–Vũng Tàu năng động, sáng tạo, cởi mở, thân thiện, phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Sự ra đời và hoạt động của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch là cơ quan đầu mối về đầu tư giúp các nhà đầu tư yên tâm về thời gian, thủ tục những trở ngại trước đây đã dần được tháo gỡ. Bà Rịa–Vũng Tàu luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, với các dự án có giá trị kinh tế cao, vừa thúc đẩy việc hiện đại hóa hạ tầng kinh tế, tạo thêm việc làm và góp phần cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các hộ kinh doanh cũng thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong nộp thuế đủ và đúng pháp luật. Trước yêu cầu phát triển, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị trọng điểm, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa. Trong đó, tập trung cao hoàn thành đúng kế hoạch, tiến độ các công trình trọng điểm.

Bà Rịa–Vũng Tàu cùng cả nước bước vào năm mới với thế và lực mới là cơ sở cho những kỳ vọng tốt lành. Phía trước còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng với quyết tâm cao, sự đoàn kết và nỗ lực trong hành động của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ quyết đưa Bà Rịa–Vũng Tàu thành một tỉnh văn minh, hiện đại xứng danh với mảnh đất giàu truyền thống anh hùng./.

 

Joomla inotur picma