THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ THỰC HIỆN 4 ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI CỦA BÁC

Email In PDF.

THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ THỰC HIỆN 4 ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI CỦA BÁC

ThS. Hoàng Văn Quang

Phó Hiệu trưởng

Có lẽ trong chúng ta, ai ai cũng đã từng nghe nhiều về 2 từ đạo lý. Nhưng trên thực tế chúng ta hiểu và thực hiện nó như thế nào? Để thực hiện tốt thông suốt như mạch máu trong cơ thể con người, một lần nữa chúng ta hãy học tập và làm theo những lời Bác dạy về đạo lý làm người. Đó là một tài sản vô giá là hành trang cho thanh niên chúng ta bước vào một thời kỳ mới, giữ gìn và phát huy để trau dồi, gây dựng cho chính mình, đạo lý đó nó thể hiện tập trung, nổi bật, sâu sắc ở những nội dung sau:

Thứ nhất, Bác Hồ dạy về tình người. Đây là lòng nhân ái bao la, thương yêu, tôn trọng, tin cậy con người. Bác Hồ trước hết là con người của lòng nhân ái. Lòng nhân ái của Bác Hồ sâu thẳm như biển cả nhưng đồng thời lại thiết thực như hạt gạo, hạt muối. Mục đích cao nhất của cuộc đời Bác Hồ là làm sao cho mọi người đều có cơm ăn, áo mặc và được học hành. Bác bôn ba khắp chân trời góc biển suốt 30 năm ròng tìm chân lý. Tấm lòng của Người luôn hướng về nhân dân các dân tộc, các tầng lớp cần lao bị đọa đày đau khổ. Người thiết tha mong mỏi thế giới hòa bình, các dân tộc được tự do và bình đẳng, con người được sống hạnh phúc và tốt đẹp.

Người Việt Nam thường tâm niệm: “Thương người như thể thương thân”, đó là đạo lý, là lẽ sống của dân tộc được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bác Hồ đã đúc kết lại truyền thống đó của dân tộc là: Nhân dân ta từ lâu sống với nhau có tình, có nghĩa. Từ khi có Đảng lãnh đạo, giáo dục tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn, trở thành đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển một nhà.

Trước khi đi vào cõi vĩnh hằng, Bác không quên dặn lại “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Phải chăng Bác muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta rằng “tình yêu thương lẫn nhau” là điều quan trọng hàng đầu để bảo đảm đoàn kết và bao trùm lên tất cả trong các quan hệ giữa người với người. Trong cuộc sống hàng ngày, chính Người đã lấy tình thương của mình để che chở, nâng đỡ mọi người và vì lẽ đó, Người đầy lòng nhân ái cao cả. Chính tình yêu bao la của Bác Hồ tạo nên một huyền thoại đẹp về lòng nhân ái, đó là lòng yêu trẻ, kính già, tôn trọng phụ nữ, thương yêu mọi người, nhất là nhân dân lao động.

Thứ hai, Bác Hồ dạy về lòng trung thành. Đó là lòng trung thành với Tổ quốc, với giai cấp, với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, với chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Lòng trung thành là thước đo thái độ, bản chất của từng con người đối với sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc, của đất nước. Có trung thành mới giám xả thân vì Tổ quốc, vì nhân dân. Có trung thành mới biết đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết, trước hết.

Bác Hồ đã giành hết cả cuộc đời của mình, tuyệt đối trung thành với nhân dân, với đất nước để giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào. Lòng trung thành này suốt đời chi phối Người, vì vậy mà bất kỳ bao giờ, ở đâu, Người cũng chỉ đeo đuổi mục đích làm ích nước lợi nhà.

Thứ ba, Bác Hồ dạy chúng ta sống khiêm tốn, giản dị. Khiêm tốn, giản dị là đức tính cao quý của Người đã trở thành tác phong của toàn Đảng ta. Tác phong ấy đã góp phần xứng đáng vào việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam là “ Đảng đạo đức, Đảng văn minh”. Người khuyên đảng viên, cán bộ, nhân dân đừng bao giờ xa rời chân lý đó. Người luôn luôn nhắc nhở mọi người “phải học lấy bốn đức tính: Cần, kiệm, liêm, chính”. Đây là sức mạnh của chính đạo lý làm người mà Bác Hồ đã xây dựng nên.

Cuộc đời của Bác vô cùng giản dị và khiêm tốn, đã hòa làm một với cuộc sống của dân tộc luôn luôn tỏa sáng trên đất nước Việt Nam và tỏa sáng ra bên ngoài biên giới Việt Nam.

Thứ tư, Bác dạy lời nói phải đi đôi với việc làm. Lời nói đi đôi với hành động, lý luận đi đôi với thực tiễn, nói là để mà làm, làm phải đúng như điều đã nghĩ, đã nói. Thống nhất giữa lời nói và việc làm là nguyên tắc đạo đức của Bác Hồ, thể hiện ở tấm gương đạo đức của bản thân Người và những lời Người dạy về đạo đức.

Sức thuyết phục mạnh mẽ trong tấm gương đạo đức của Bác Hồ là ở chỗ dù việc lớn hay nhỏ, đối với Người bao giờ cũng là lời nói đi đôi với việc làm. Người đề xuất toàn dân tiết kiệm gạo để giúp đồng bào bị đói thì Người nhịn ăn trước. Khi kinh tế khó khăn, đời sống nhân dân còn khổ, mọi người ăn độn, Bác cũng bảo cán bộ, nhân dân ăn độn bao nhiêu phần trăm, độn cho Bác từng ấy giống như cán bộ, nhân dân. Đạo lý này, lẽ sống này sẽ là một tấm gương soi sáng cho chúng ta trong việc thực hiện mục tiêu của Đảng đề ra: xóa đói, giảm nghèo. Người khuyên cán bộ phải cần, kiệm, liêm, chính thì Người đã sống giản dị, thạnh bạch. Người khước từ ở ngôi nhà sang trọng thuộc thời toàn quyền Đông Dương, mà chỉ ở ngôi nhà của người công nhân phục vụ toàn quyền thời đó. Sau đó Người đến ở ngôi nhà sàn.

Những điều Bác Hồ dạy về đạo lý làm người, làm cán bộ, đảng viên có giá trị thực tiễn đối với chúng ta trong điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo toàn dân xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ Tổ quốc. Nhìn từ thực tế đó càng cho chúng ta thấy ý nghĩa sâu xa và quan trọng của đạo lý làm người mà Bác Hồ đã nêu gương sáng cho các thế hệ noi theo và thực hiện, đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên chúng ta ngày nay./.

 

Joomla inotur picma