VAI TRÒ CỦA TUYÊN TRUYỀN, THUYẾT PHỤC TRONG XỬ LÝ CÁC ĐIỂM NÓNG CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

Email In PDF.

VAI TRÒ CỦA TUYÊN TRUYỀN, THUYẾT PHỤC

TRONG XỬ LÝ CÁC ĐIỂM NÓNG CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

Giảng viên Đặng Thị Ánh Tuyết

Khoa Xây dựng Đảng 

Tuyên truyền, thuyết phục là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, nhằm truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo nên sự thống nhất trong hành động của toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, cổ vũ quần chúng thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng đã đề ra.

Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, công tác tuyên truyền, thuyết phục có vai trò quan trọng tạo nên những thắng lợi cách mạng vẻ vang. Ngày nay, khi đất nước đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế thì công tác tuyên truyền, thuyết phục vẫn luôn cần thiết và quan trọng để thực hiện mục tiêu chung của đất nước: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong quá trình xây dựng đất nước bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng khó khăn thách thức lớn nhất hiện nay đó là những diễn biến hình thành các điểm nóng chính trị - xã hội ở các địa phương. Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều xảy ra điểm nóng chính trị - xã hội, vụ việc phức tạp, điển hình như: vụ nông dân Thái Bình khiếu kiện xảy ra ở hầu hết các xã năm 1997-1999 (264/285 xã, thị trấn); bạo loạn ở Tây Nguyên tháng 2/2001 và tháng 4/2004; vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Văn Giang (Hưng Yên) năm 2012; vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng) năm 2012; vụ đòi lại đất liên quan đến tôn giáo tại giáo xứ Thái Hà (Hà Nội) năm 2011; vụ tập trung người Mông trái phép ở Mường Nhé (Điện Biên) năm 2011; vụ gây rối ở Bình Dương, Đồng Nai năm 2014( lợi dụng vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam 2014); các vụ việc ở giáo phận Vinh lợi dụng sự cố môi trường biển dự án Formosa (Hà Tĩnh) tụ tập gây rối từ tháng 4/2016 đến nay; vụ lấn chiếm đất quốc phòng tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) tháng 4/2017, vụ kích động gây rối tại Phan Rí (Phan Thiết, Bình Thuận) tháng 6/2018…

Để có thể giải quyết và xử lý các điểm nóng chính trị – xã hội, đòi hỏi chúng ta phải áp dụng nhiều giải pháp trong đó tuyên truyền, thuyết phục là một trong những giải pháp ưu tiên, quan trọng.

Thứ nhất, tuyên truyền, thuyết phục góp phần phòng ngừa và ngăn chặn không để điểm nóng phát sinh.

Tuyên truyền, thuyết phục hướng dẫn suy nghĩ, hành động của quần chúng theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước góp phần vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tăng cường mối quan hệ trực tiếp, sinh động giữa Đảng với nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống quan liêu, tham nhũng và biểu dương, khuyến khích những điển hình tiên tiến. Nếu thực hiện tốt vai trò của công tác tuyên truyền, thuyết phục thì các xung đột, bất ổn định xã hội, các điểm nóng chính trị – xã hội sẽ không phát sinh.

Thứ hai, tuyên truyền, thuyết phục khi điểm nóng chính trị – xã hội xảy ra.

Ông cha ta đã từng đúc kết “phòng bệnh hơn chữa bệnh” để có sức khỏe tốt, một cơ thể khỏe mạnh chúng ta cần phải chăm sóc, bảo vệ bản thân, đối với điểm nóng chính trị - xã hội cũng vậy, ngăn ngừa phát sinh hơn là xử lý điểm nóng đó. Nhưng trong thực tế, không phải lúc nào, khi nào chúng ta cũng có thể ngăn ngừa được hết các điểm nóng chính trị - xã hội phát sinh. Do nhiều nguyên nhân khác nhau điểm nóng chính trị - xã hội có thể “bùng nổ”, lúc này việc xử lý sẽ khó khăn và phức tạp hơn nhiều.

Để “rút ngòi nổ” các điểm nóng chính trị - xã hội, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, người dân và toàn xã hội, cùng với các giải pháp phù hợp, trong đó, tuyên truyền, thuyết phục luôn được lựa chọn là “thượng sách”. Đó là giải pháp tốt nhất, không hoặc ít sử dụng bạo lực. Người chỉ huy, người đứng đầu, những thành viên tham gia xử lý điểm nóng, trước hết cần đối thoại với dân. Nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu chúng ta bỏ qua giai đoạn “đối thoại” thì rất dễ dẫn đến “đối đầu”. Đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hay những yêu sách của dân. Nếu những yêu sách của quần chúng đúng, cần cam kết thực hiện yêu sách. Nếu những yêu sách của dân không đúng, cần tuyên truyển, thuyết phục để dân hiểu.

Trong nhiều trường hợp, phải đưa cán bộ vào đám đông để vận động, lôi kéo những quần chúng tích cực, những người bị động, hùa theo, tách họ khỏi lực lượng cầm đầu quá khích. Đối với những người cầm đầu đám đông quần chúng, cần thương lượng và sử dụng nghệ thuật thương lượng, kết hợp vạch mặt, cô lập nếu người cầm đầu là kẻ xấu. Nếu người đứng đầu là những phần tử xấu, lợi dụng hoàn cảnh để xuyên tạc sự thật, kích động quần chúng, gây nên bất ổn định, rối loạn xã hội thì có thể vạch trần thủ đoạn của họ để cho quần chúng nhận thức rõ đúng, sai.

Giải tán đám đông quần chúng và đối sách với người đứng đầu là hai giải pháp có quan hệ mật thiết với nhau. Người đứng đầu chỉ dựa vào đám đông quần chúng mới có sức mạnh và ngược lại đám đông quần chúng chỉ có sức mạnh khi có tổ chức, có người đứng đầu. Vì vậy, nếu vận động, thuyết phục tốt để giải tán đám đông quần chúng và đối sách với người đứng đầu đám đông quần chúng thì điểm nóng sẽ được “dập tắt”.

Thứ ba, vai trò của tuyên truyền, thuyết phục sau khi điểm nóng được “dập tắt”

Phải tuyên truyền, thuyết phục để đưa hoạt động ở nơi xảy ra điểm nóng trở lại với nhịp điệu bình thường trước đó. Nếu như đó là các nhà máy, xí nghiệp thì phải đưa sản xuất trở lại bình thường, công nhân trở lại làm việc. Nếu đó là trường học thì các lớp học phải được mở lại, học sinh đi học, thầy giáo lên lớp giảng bài…

Từng bước xác định trách nhiệm các bên tham gia điểm nóng thì cần thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra. Nếu như nguyên nhân của sự chống đối từ phía nhân dân là do cán bộ quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ thì trước hết phải xử lý nghiêm minh đối với cán bộ rồi sau đó mới xử lý những người quá khích vi phạm pháp luật.

Nếu như nguyên nhân là do bọn phản động, kẻ xấu lợi dụng, kích động quần chúng thì khi xử lý cần phân tích rõ những hành vi gây rối của họ để cho mọi người thấy rõ đúng sai, mặt khác cũng phải thừa nhận những khuyết điểm của cán bộ, của thể chế chính sách để kẻ xấu lợi dụng và cần sửa chữa những khuyết điểm đó.

Khắc phục những thiệt hại về vật chất có thể nhìn thấy được đã là những công việc khó khăn, phức tạp; nhưng khắc phục những tổn thương về tư tưởng, tình cảm con người sau điểm nóng chính trị - xã hội lại là vấn đề dai dẳng và phức tạp hơn nhiều. Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng, Chính quyền và đoàn thể ở cơ sở cần làm tốt công tác tuyên truyền, thuyết phục để an dân.

          Như vậy, các điểm nóng chính trị - xã hội ở nước ta trong thời gian qua cho thấy số lượng, quy mô ngày một lớn, tính phức tạp ngày càng tăng, thành phần tham gia không thuần nhất, nội dung, mục tiêu đấu tranh cũng đa dạng… Vì thế, trong xử lý đòi hỏi có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn xã hội. Trong đó, tuyên truyền thuyết phục có vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự đồng thuận xã hội, an dân, làm “hạ nhiệt” và ‘dập tắt” các điểm nóng chính trị - xã hội.

 

* Tài liệu tham khảo:

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giáo trình Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2017.

2. Phan Xuân Sơn (2010), chủ biên, Các chuyên đề bài giảng Chính trị học (dành cho cao học chuyên chính trị học). Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

3. Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia HCM, Tập bài giảng Chính trị học, GS.TS Lưu Văn Sùng.

4. Nguyễn Xuân Tế, Xử lý điểm nóng chính trị - xã hội: Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn, Tạp chí Khoa học Pháp luật số 4 – 2004.

 

 

Joomla inotur picma