TRỞ LẠI TẾT TÂN SỬU – 60 NĂM TRƯỚC...

Email In PDF.

TRỞ LẠI TẾT TÂN SỬU – 60 NĂM TRƯỚC...

ThS. Nguyễn Bình Minh

Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

Một mùa xuân nữa lại đến với dân tộc. Xuân như đang trào dâng trong mỗi người. Xuân của đất trời. Xuân của lòng người. Mùa xuân thường gợi cho ta sự tươi mới, trẻ trung, gợi sức sống kể cả trên những hình hài già nua. Xuân về, Tết đến, mỗi người có những chộn rộn khác nhau. Riêng tôi, trong không khí đón xuân bất chợt đọc lại bốn câu thơ của Tố Hữu:

Bác ơi! Tết đến giao thừa đó

Vẫn đón nghe thơ Bác mọi lần

Ríu rít đàn em vui pháo nổ

Tưởng nghìn tay Bác vỗ xuân sang

Khi tôi ra đời, Bác của chúng ta đã đi xa 17 năm. Tôi sinh ra khi chiến tranh đã lùi về quá khứ - quá khứ hào hùng của dân tộc. Cái quá khứ mà không có nó, lớp người Việt Nam như tôi không được hưởng những mùa xuân hòa bình. Tôi lớn lên khi đất nước bắt đầu vào Đổi mới. Xuân đến, Nhớ Bác nhiều hơn cho dù chưa một lần gặp Bác, chưa một lần trong tâm trạng chờ đón giao thừa, bật radio để nghe Bác Hồ chúc Tết. Tôi chỉ được nghe bà, nghe mẹ kể lại…

Cách đây 60 năm, Xuân Tân Sửu 1961, cả nước đón nghe thơ Bác. Vào thời khắc linh thiêng chuyển từ năm cũ sang năm mới, giọng Bác trầm ấm được đài tiếng nói truyền tới khối óc, làm rung động biết bao trái tim người dân nước Việt:

Mừng nǎm mới, mừng xuân mới,

Mừng Việt Nam, mừng thế giới!

Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh,

Kế hoạch 5 nǎm thêm phấn khởi.

Trong giai đoạn kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, đất nước đầy rẫy những khó khăn, bài thơ ra đời vẫn hết sức lạc quan, đầy niềm tin tưởng. Bài thơ được mở đầu ngắn gọn bằng hai câu thơ, nhưng có đến 04 chữ “Mừng”. Mừng ở đây thể hiện sự lạc quan cách mạng. Mừng có nghĩa là chúc cho những thắng lợi vừa qua. Sau khi căn bản hoàn thành nhiệm vụ cải tạo các thành phần kinh tế (1958-1960), kinh tế xã hội miền Bắc có những chuyển biến quan trọng và mở ra một điều kiện mới để đưa miền Bắc tiến lên theo con đường XHCN. Trước tình hình thực tiễn như vậy, tháng 9/1960 Đảng ta đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (Sau 9 năm kể từ tháng 2/1951, Đảng ta mới tiến hành Đại hội nhiệm kỳ). Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: “Đại hội lần thứ II là Đại hội kháng chiến. Đại hội này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà[1]. Báo cáo chính trị của Đại hội đã xác định cách mạng nước ta trong giai đoạn mới có hai chiến lược cách mạng cùng song song phải tiến hành là: Cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc, dân chủ  nhân dân ở miền Nam. Đại hội thông qua đường lối chung của cách mạng Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở miền Bắc, thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng và phương hướng nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965). Mừng cho cuộc vận động giảm tô và cải cách ruộng đất ở vùng tự do đã đi vào thực hiện, mừng cho nông dân có ruộng, mừng cho hậu phương ngày càng được củng cố vững chắc để tiền tuyến an tâm đánh giặc. Nhưng mừng còn có ý nghĩa khác. Đó là chúc cho đồng bào chiến sĩ cả nước gặt hái thêm những thắng lợi mới.

Bài thơ là một chỉnh thể toàn vẹn có tính trật tự trong logic tư duy Hồ Chí Minh. Có thể tạm chia bài thơ thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất – bốn câu thơ mở đầu, Bác chúc mừng những thành tựu đã đạt được trong năm cũ. Đoạn thứ hai, dường như Người không chỉ dành chúc cho hiện tại - đơn thuần cho năm Tân Sửu 1961 nữa, mà như là lời chúc mang tính chất trường tồn, cho mọi thời đại:

Chúc miền Bắc hǎng hái thi đua;

Chúc miền Nam đoàn kết tiến tới!

Chúc hoà bình thống nhất thành công!

Chúc chủ nghĩa xã hội thắng lợi!

Năm 2021 là năm diễn ra sự kiện trọng đại: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội diễn ra trong thập niên thứ ba thế kỷ XXI, đặt ra mục tiêu không chỉ trong 05 năm tới mà còn tầm nhìn 10 năm (2030) và thậm chí là 25 năm (2045). Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đặt ra mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời, Đại hội đặt ra mục tiêu cụ thể: “Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Đối với Bà Rịa – Vũng Tàu, mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020 – 2025 cũng đã được đặt ra trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025:Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của Nhân dân; tiếp tục phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người.

Năm 2021 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, là năm đầu tiên thực hiện mục tiêu đề ra cho 5 năm 2021-2025. Báo cáo số 411/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đã đặt ra mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo chung của Chính phủ; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm sự phát triển đồng bộ trên cả 3 mặt: Tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, toàn thể hệ thống chính trị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung và toàn tỉnh nói riêng cần nắm chắc và thực hiện tốt phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển. Mượn tứ thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 60 năm, chúng ta hãy cùng nhau chúc cho cả nước ta năm mới Tân Sửu, nhiệm vụ mới, lực lượng mới, thành công mới, chúc Bà Rịa – Vũng Tàu đạt và vượt những mục tiêu đề ra./.

 

  [1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 21 , tr486

 

Joomla inotur picma