PHONG TRÀO “BA SẴN SÀNG” – HÀO KHÍ CỦA TUỔI TRẺ VIỆT NAM THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC

Email In PDF.

PHONG TRÀO “BA SẴN SÀNG” – HÀO KHÍ CỦA TUỔI TRẺ VIỆT NAM

THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC

ThS. Trần Ngọc Sáng

Khoa Xây dựng Đảng

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, dù cho đất nước đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử thăng trầm, tuy nhiên trong bất cứ triều đại nào, bất cứ hoàn cảnh nào cũng ghi nhận vai trò to lớn của các thế hệ thanh niên đóng góp vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những anh hùng trẻ tuổi như Triệu Thị Trinh, Trần Quốc Toản, Nguyễn Hiền... mãi lưu danh trong sử sách như những tấm gương chói lọi để các thế hệ trẻ ngày sau soi mình học tập.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã nhận thức rất rõ thanh niên và công tác thanh niên có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chính vì lẽ đó, từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về thanh niên và công tác thanh niên. Hội nghị đã đi đến những quyết định mang ý nghĩa lịch sử, đó là chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác thanh niên. Đây chính là cơ sở để tổ chức Đoàn được hình thành trên phạm vi cả nước.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 đến ngày 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày thành lập Đoàn. Từ đó, ngày 26/3 hằng năm trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam nói chung và của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng.

Sự ra đời của Đoàn Thanh niên đã đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng, tổ chức Đoàn Thanh niên đã không ngừng lớn mạnh, góp phần tích cực vào những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta giành được, thực sự xứng đáng với vai trò là trường học Xã hội chủ nghĩa của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Sức mạnh của Đoàn chính là sức mạnh của đoàn kết, sức mạnh của tuổi trẻ. Hoạt động Đoàn ghi dấu ấn trong từng giai đoạn lịch sử bằng các phong trào sôi nổi. Đặc biệt, khoảng những năm 60 của thế kỷ XX, có một phong trào do tổ chức Đoàn Thanh niên phát động đã lôi cuốn hàng triệu thanh niên tham gia, thực sự tạo nên một bầu không khí thi đua vô cùng sôi nổi, có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử dân tộc. Đó chính là phong trào “Ba sẵn sàng”.

Lúc bấy giờ, Đế quốc Mỹ sau các thất bại liên tiếp trên chiến trường miền Nam, đang điên cuồng tìm cách mở rộng quy mô chiến tranh, sử dụng không quân và hải quân ném bom bắn phá dữ dội miền Bắc nước ta. Trong bối cảnh đó, tối ngày 9/8/1964, tại hội trường Bộ công nghiệp nặng, Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội đã chính thức phát động phong trào thanh niên "Ba sẵn sàng", để khơi dậy tinh thần yêu nước của thanh niên Thủ đô, quyết tâm chống giặc cứu nước. Tháng 3/1965, Trung ương Đoàn đã chính thức kêu gọi thanh niên cả nước hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng”.

Nội dung của phong trào vô cùng đơn giản, dễ nhớ. Tuy nhiên, những nội dung của phong trào cũng đã được chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng cụ thể.

Khi phong trào “Ba sẵn sàng” chính thức được phát động, các nội dung gồm có:

Một là, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu dũng cảm

Hai là, sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang.

Ba là, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì Tổ Quốc cần.

Sau năm 1965, phong trào “Ba sẵn sàng” có một số thay đổi nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, đó là:

Một là, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang;

Hai là, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, công tác và học tập trong bất kỳ tình huống nào.

Ba là, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần.

Ngay từ khi được phát động, phong trào “Ba sẵn sàng” đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước của thanh niên Hà Nội. Trong tuần đầu tiên của phong trào, đã có hơn 80.000 thanh niên Hà Nội đăng ký nhập ngũ vào các lực lượng vũ trang nhân dân, và trong một khoảng thời gian ngắn con số này lên đến hơn 20 vạn người. Từ một phong trào trong phạm vi Hà Nội, “Ba sẵn sàng” đã nhanh chóng lan rộng ra toàn miền Bắc trở thành phong trào thi đua yêu nước sôi nổi của thế hệ trẻ Việt Nam thời ấy.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt quan tâm đến phong trào "Ba sẵn sàng". Ngày 26/9/1965, Người tặng Huy hiệu cho 21 đoàn viên và thanh niên có thành tích xuất sắc trong phong trào "Ba sẵn sàng" của thanh niên Thủ đô Hà Nội.([1]) Ngày 14/11/1965, Người thăm Đại hội "Ba sẵn sàng" của Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương tổ chức tại Hà Nội. Phát biểu trong Đại hội, Người đã dặn dò: "Phong trào "Ba sẵn sàng" đã có thành tích khá, nhưng phải khiêm tốn, chớ phô trương, hình thức".([2])

Có thể khẳng định, phong trào "Ba sẵn sàng" đã trở thành một phong trào rộng lớn và hiệu quả, có một sức sống vô cùng mãnh liệt, đi vào thực tiễn cuộc sống trên mọi lĩnh vực sản xuất, chiến đấu, học tập… trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hưởng ứng khí thế của phong trào “Ba sẵn sàng”, hơn 5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên đã hăng hái lên đường tham gia kháng chiến, trong đó gần 1,5 triệu người con ưu tú đã ngã xuống, bên cạnh đó là hàng vạn thanh niên đã cống hiến một phần thân thể cho Tổ quốc. Chính lớp thanh niên “Ba sẵn sàng” ra đi ngày ấy đã góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là dấu son chói lọi trong lịch sử chiến đấu hào hùng của một thế hệ thanh niên “Ba sẵn sàng” đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Có thể nói, thành công của phong trào “Ba sẵn sàng” chính là đã khơi dậy được tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đưa hàng triệu thanh niên đi vào tuyến đầu của cuộc kháng chiến, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Ba sẵn sàng” đã trở thành một trong những phong trào hành động cách mạng lớn nhất của tuổi trẻ Việt Nam trong thế kỷ XX, tạo nên một bản hùng ca bất diệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.

Hiện nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đang phát động ba phong trào lớn, đó là Phong trào thanh niên tình nguyện, Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo và Phong trào thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc. Thêm vào đó, Đoàn cũng phát động ba chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi, đó là Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ; Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Tin tưởng rằng, khí thế hào hùng từ phong trào “Ba sẵn sàng” sẽ tiếp tục được lưu truyền, lan tỏa đến thế hệ thanh niên ngày nay, để thanh niên tiếp tục phát huy, cống hiến sức trẻ, tài năng, trí tuệ của mình đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta ngày càng phát triển, sánh vai các cường quốc năm châu trong tương lai sắp tới./.[1] Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử (2008), Nxb CTQG, HN, t.9, tr.302

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập (2011), Nxb CTQG, HN, t.14, tr.751

 

Joomla inotur picma