MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Email In PDF.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

ThS. Nguyễn Hương Quế

Khoa Nhà nước và pháp luật

1. Khái quát về đào tạo trực truyến

Sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, trong đó có hoạt động giáo dục đào tạo. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, đào tạo trực tuyến (ĐTTT, E-learning) ra đời như một cuộc cách mạng về dạy và học, trở thành một xu thế tất yếu của thời đại, đang “bùng nổ” ở nhiều nước đã và đang phát triển, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tác động mạnh mẽ đến toàn thế giới.

Vậy E-Learning xuất hiện từ khi nào?

E-learning là thuật ngữ xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1999 trong Hội nghị quốc tế về Computer Based Traning- Học trên máy tính (viết tắt: CBT). Kể từ thời điểm đó, các cụm từ “Online learning”, “Virtual learning” được nhắc đến ngày càng nhiều hơn. Có thể nói rằng 2 cụm từ này chính là khởi nguồn của thuật ngữ E-learning ngày nay. E-learning là viết tắt của Electronic Learning. Hiện nay, có rất nhiều cách hiểu về E-learning. Dưới đây sẽ một số những khái niệm e-Learning đặc trưng nhất.

- Theo William Horton: E-Learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập.

- Theo Compare Infobase Inc: E-Learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.

- Theo MASIE Center: E-Learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý sử dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục.

- Theo Sun Microsystems, Inc: Việc học tập được truyền tải hoặc hỗ trợ qua công nghệ điện tử. Việc truyền tải qua nhiều kĩ thuật khác nhau như Internet, TV, video tape, các hệ thống giảng dạy thông minh, và việc đào tạo dựa trên máy tính (CBT).

- Theo Lance Dublin (hướng tới E-learning trong doanh nghiệp): Việc sử dụng công nghệ để tạo ra, đưa các dữ liệu có giá trị, thông tin, học tập và kiến thức với mục đích nâng cao hoạt động của tổ chức và phát triển khả năng cá nhân.

- Theo UNESCO xác định: E-learning là quá trình học tập sử dụng các phương tiện điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông. Ðào tạo trực tuyến cho phép mọi người có thể học ở mọi lúc, mọi nơi, xóa bỏ những giới hạn về thời gian và không gian để cho mọi người có cơ hội học tập và học tập theo nhu cầu của mình (UNESCO, 2010)

Có thể thấy, có rất nhiều khái niệm và nội hàm E-learning được rất nhiều tác giả đề cập. Tuy nhiên, điểm chung là xoay quanh việc học tập dựa trên công nghệ thông tin. Như vậy, hiểu theo nghĩa tổng quát, E-learning là quá trình đào tạo sử dụng các phương tiện điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông nhằm thực hiện chuyển giao, chia sẻ kiến thức giữa người dạy và người học, xóa bỏ những giới hạn về thời gian và không gian.

Có những mức độ nào trong đào tạo trực tuyến?

Xét theo mức độ tác động của CNTT và truyền thông đến các hoạt động học tập, đào tạo trực tuyến được chia thành 5 mức độ sau:

+ Mức 1: ÐTTT phụ trợ trực diện. Tỷ lệ các hoạt động học tập được kết nối với Internet là 0% -10%, ÐTTT chỉ là phụ trợ;

+ Mức 2: ÐTTT bổ trợ trực diện. Tỷ lệ các hoạt động học tập được kết nối với Internet là 11% – 39%, học tập có sự hỗ trợ trực tuyến;

+ Mức 3: ÐTTT ngang bằng trực diện. Tỷ lệ các hoạt động học tập được kết nối với Internet là 40% – 59%, học tập kết hợp giữa trực diện và ÐTTT;

+ Mức 4: Trực diện bổ trợ ÐTTT. Tỷ lệ các hoạt động học tập được kết nối với Internet là 60% – 89%, học tập có sự bổ trợ đắc lực của trực tuyến;

+ Mức 5: ÐTTT hoàn toàn chủ đạo với tỷ lệ kết nối với Internet là 90% – 100%. Học tập hoàn toàn dựa vào công nghệ điện tử và số hóa.

 

Xét về mặt hệ thống, ÐTTT được tổ chức thành 3 cấp độ:

+ Cấp độ 1: Trực tuyến – CBT (Computer-Based Training – Học trên máy tính) & WBT (Web-Based Training – Học trên Web/Internet/Intranet), là khởi đầu của mọi mô hình ĐTTT. Học viên học thông qua Web và các học liệu điện tử cho phép học từng bước, có kiểm tra mức độ tiếp thu bài, học viên tự học, không có giáo viên hướng dẫn, chi phí thấp;

+ Cấp độ 2: Trực tuyến kết hợp: Học trực tuyến có giảng viên, thông qua Internet theo đó người dạy và người học cùng có mặt vào một thời điểm; có sự tương tác. Giảng viên có thể trực tiếp trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi, chấm điểm đánh giá học viên, có thể chỉ dẫn học viên tham gia các khóa học mức cao hơn; sử dụng hệ thống quản lý học tập LMS.

+ Cấp độ 3: Lớp học ảo, học thông qua mạng Internet/Intranet, sử dụng Hệ thống Quản lý Học tập (LMS). Các “lớp học ảo” được tổ chức ngay trên mạng như các lớp học thông thường. Các giờ học “live” được tổ chức để thảo luận về các “tình huống (case studies)”. Giáo viên có thể thực hiện các hướng dẫn trực tiếp (hands-on) nhờ công nghệ Streaming. Học viên có thể học trực tiếp hoặc xem lại các bài giảng và làm bài tập off-line với hình thức giống như đang tham gia lớp học trực tiếp. Tất cả các khoá học trực tuyến có thể được quản lý, giám sát giống như các lớp học thông thường.

2. Tổ chức đào tạo trực tuyến tại Trường Chính trị Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tình hình hiện nay

Nếu như hình thức đào tạo trực tuyến đã xuất hiện từ khá lâu như đã đề cập ở trên, và cũng đã được áp dụng trong nhiều hình thức đào tạo bồi dưỡng ở Việt Nam một cách rộng rãi, thì riêng đối hệ thống các trường Chính trị nói chung và trường Chính trị Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là khá mới mẻ. Điều này xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 từ cuối năm 2019, đã và đang tác động to lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, trong đó có hoạt động đào tạo bồi dưỡng của hệ thống các trường Chính trị. Vì thế, ngày 22/4/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 1604-QĐ/HVCTQG ban hành Quy định về tổ chức giảng dạy, quản lý đào tạo trực tuyến tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Theo đó, ngày 13/5/2021, Học viện đã có công văn số 494-CV/HVCTQG cho phép đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến tại các trường chính trị cấp tỉnh.

Để tổ chức triển khai thực hiện công văn nói trên của Học viện, trên cơ sở tham khảo Quy định của Học viện, Trường Chính trị Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 28KH/TCT ngày 10/6/2021 về đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến; Quyết định số 47-QĐ/TCT ngày 11/6/2021 ban hành nội quy dạy học trực tuyến; Hướng dẫn số 124- HD/TCT ngày 18/6/2021 về viết bài thu hoạch kết thúc môn học, phần học đối với các lớp giảng dạy, học tập theo hình thức trực tuyến.

Song song với việc xây dựng các văn bản làm căn cứ cho việc tổ chức triển khai thực hiện lâu dài, nhà trường cũng đã tổ chức các buổi tập huấn cho các giảng viên về việc sử dụng phần mềm MS- Teams (một hình thức ĐTTT cấp độ 3: lớp học ảo); yêu cầu các giảng viên soạn, điều chỉnh giáo án giảng dạy cho phù hợp; trang bị bổ sung, kiện toàn về cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc cho việc giảng dạy trực tuyến. Đến nay, về cơ sở vật chất đã đáp ứng được nhu cầu, 100% đội ngũ giảng viên đã được tập huấn và sử dụng khá thành thạo phần mềm MS- Teams, áp dụng giảng dạy khoảng 90% các lớp học tại nhà trường, bao gồm cả lớp đã học và lớp mới khai giảng (chỉ không áp dụng đối với một số lớp đã học xong, đang trong thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp).

Qua một thời gian thực hiện, bên cạnh những kết quả, thuận lợi bước đầu đạt được, cũng bộc lộ một số khó khăn, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Đó là: một số giảng viên còn gặp phải một số “trục trặc kĩ thuật” nhưng còn lúng túng trong giải quyết làm ảnh hưởng tới thời gian lên lớp; việc áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, đặc biệt là tương tác với học viên còn khá hạn chế; việc quản lý học viên lên lớp còn bất cập (kiểm soát thời gian: ra, vào lớp, tham gia lớp học), sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với giảng viên giảng dạy trong quản lý học viên đôi khi còn chưa thường xuyên; ý thức học tập của nhiều học viên còn chưa đảm bảo như: ra vào lớp không đúng thời gian, tham gia buổi học không xuyên suốt, vào lớp chỉ để đối phó, làm việc riêng trong thời gian học, không có tài liệu giáo trình, không gian học tập chưa đảm bảo…); cơ sở vật chất trang thiết bị học tập (máy tính, wifi, micro, camera…) của một số giảng viên, học viên chưa đáp ứng.

Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, thiết nghĩ cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp, kiến nghị như sau:

Về phía nhà trường: theo dõi, chỉ đạo nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ về trang thiết bị phương tiện.

Về phía giảng viên: cần tiếp tục hoàn thiện giáo án, nhất là lựa chọn phương pháp giảng dạy (tích cực) cho phù hợp, tăng cường tương tác, trao đổi với học viên, tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thêm về phần mềm MS- Teams để sử dụng thành thạo các chức năng của phần mềm cũng như giải quyết kịp thời những “lỗi kĩ thuật” gặp phải khi giảng dạy; phối hợp chặt chẽ với GVCN trong quản lý học viên, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các hành vi chấp hành chưa đúng của học viên.

Về phía học viên: cần nêu cao ý thức học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy học tập trực tuyến, chuẩn bị tốt các trang thiết bị học tập cũng như không gian học tập.

Về phía giáo viên chủ nhiệm lớp: cần tăng cường quản lý học viên bằng các hình thức phù hợp (đặc biệt về cách thức điểm danh), tăng cường phối hợp với giảng viên giảng dạy để quản lý; cung cấp giáo trình kịp thời.

 

Tài liệu tham khảo

1. Cẩm nang đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐTB và XH, 2020.

2. Quyết định 1604-QĐ/HVCTQG ngày 22/4/2021 ban hành Quy định về tổ chức giảng dạy, quản lý đào tạo trực tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

3. Công văn số 494-CV/HVCTQG ngày 13/5/2021 về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến tại các trường Chính trị cấp Tỉnh.

4. Kế hoạch số 28- KH/TCT ngày 10/6/2021 về đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến; Quyết định số 47-QĐ/TCT ngày 11/6/2021 ban hành nội quy dạy học trực tuyến; Hướng dẫn số 124- HD/TCT ngày 18/6/2021 về viết bài thu hoạch kết thúc môn học, phần học đối với các lớp giảng dạy, học tập theo hình thức trực tuyến.

 

 

Joomla inotur picma