Văn bản của trường

#. Tiêu đề của danh mục
1 MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
2 Quy chế tổ chức và hoạt động Website Trường Chính trị
3 Quy chế - chế độ lam việc cua GV : Đăng ký để đọc thêm...
4 Quy chế về công tác văn thư lưu trữ
5 Quy đinh sử dung xe Ô tô
 

Joomla inotur picma