Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 về việc ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem file PDF

 

Joomla inotur picma