HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Email In PDF.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chiều 15/5/2017, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức buổi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến các đảng viên chưa tham gia học tập các lớp do cấp ủy cấp trên tổ chức và quần chúng trong Nhà trường. Các đồng chí đảng viên và quần chúng đã được nghe báo cáo viên trình bày, phân tích các nội dung:

1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII.

Dương Thị Hoàn
CV. Phòng NCKH-TT-TL

 

Joomla inotur picma