KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 100 (2020-2022)

Email In PDF.

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 100 (2020-2022)

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng TC,HC,TT,TL

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, sáng ngày 02/11/2020, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khóa 100 (2020-2022).

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh, trường Chính trị tỉnh; cùng toàn thể 53 học viên tham dự khóa học.

Khóa học nhằm chuẩn hóa và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức đương chức và dự nguồn đang công tác tại các sở, ban, ngành trong tỉnh. Thời gian dự kiến học tập toàn khóa là 14 tháng, mỗi tuần học 02 ngày vào thứ 2 và thứ 3. Lớp học được thực hiện theo đúng chương trình, quy chế do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.

(ThS. Ngô Thị Liên - Hiệu trưởng Trường Chính trị - phát biểu khai giảng khóa học)

 

Joomla inotur picma