HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT 5 NĂM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỤM THI ĐUA SỐ 8

Email In PDF.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020  

VÀ TỔNG KẾT 5 NĂM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỤM THI ĐUA SỐ 8

Đinh Thị Mai Yên

Phó TP. TC,HC,TT,TL

Ngày 12/11/2020, tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận, Cụm thi đua số 8 gồm 7 trường chính trị các tỉnh miền Đông Nam bộ (Trường Chính trị Ninh Thuận, Trường Chính trị Bà Rịa- Vũng Tàu, Trường Chính trị Bình Thuận, Trường Chính trị Bình Phước, Trường Chính trị Bình Dương, Trường Chính trị Đồng Nai, Trường Chính trị Tây Ninh) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và tổng kết 5 năm tổ chức, hoạt động của Cụm thi đua.

Đồng chí Trương Tiến Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị Ninh Thuận- Cụm trưởng Cụm thi đua số 8, đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Hiệu trưởng Trường Chính trị Bình Thuận- Cụm phó và đồng chí Lê Thị Mộng Diễm, Hiệu trưởng Trường Chính trị Bình Dương- Cụm phó đồng chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Vụ Các trường chính trị, Ban Thi đua khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo và các đồng chí cán bộ làm công tác thi đua của các trường trong Cụm.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm thi đua số 8 và đánh giá kết quả 5 năm tổ chức, hoạt động của Cụm thi đua số 8.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận sôi nổi và thống nhất các nội dung quan trọng trong báo cáo tổng kết cũng như phương hướng tổ chức phong trào thi đua năm 2021 của Cụm, trong đó tập trung đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các trường; tổ chức tốt Hội thi giảng viên giỏi các trường chính trị lần thứ VII.

Hội nghị đã tổ chức chấm điểm, bình xét và đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua cho Trường Chính trị Ninh Thuận và Bằng khen cho Trường Chính trị Bình Thuận. Hội nghị đã giới thiệu Trường Chính trị Bình Thuận làm Cụm trưởng, Trường Chính trị Bình Dương và Trường Chính trị Bình Phước làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2021./.

Đại diện lãnh đạo các trường Chính trị trong Cụm thi đua số 8 chụp hình lưu niệm tại Hội nghị TK thi đua năm 2020

Đồng chí Trương Tiến Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị Ninh Thuận trao Cờ Cụm trưởng cho đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó Cụm TĐ số 8 năm 2021

 

Joomla inotur picma