ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II VÀ NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT ĐẾN NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Email In PDF.

ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II VÀ NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT ĐẾN NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Dương Thị Hoàn
CV.
Phòng TC,HC,TT,TL

Sáng 23/11/2020, Đoàn nghiên cứu thực tế của Học viện Chính trị Khu vực II và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có buổi làm việc tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn gồm có TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II; TS. Đỗ Quang Dũng - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng các thành viên trong đoàn.

(TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II

phát biểu tại buổi làm việc)

Tại buổi làm việc, ThS. Ngô Thị Liên - Hiệu trưởng Trường Chính trị đã nêu rõ tầm quan trọng của việc xác định nguồn sách, tài liệu nghiên cứu, tham khảo chính thống cho giảng viên và học viên Nhà trường trong công tác tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị. Trường Chính trị là môi trường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cấp cơ sở nên nguồn tài liệu phải tuyệt đối chính xác, tin cậy. Thông qua buổi làm việc, Nhà trường cũng kiến nghị Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đề xuất lên cấp có thẩm quyền quan tâm, tạo điều kiện để giảng viên, viên chức và học viên của Nhà trường có điều kiện sử dụng nguồn sách, tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ban hành giúp phong phú hơn kiến thức lý luận, thực tiễn để thực hiện tốt hơn công tác giảng dạy, học tập lý luận chính trị đặc biệt trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

(Các thành viên trong đoàn chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám hiệu và giảng viên Nhà trường)

 

Joomla inotur picma