HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021

Email In PDF.

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng TC,HC,TT,TL

Ngày 31/12/2020, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2021 với sự tham gia của toàn thể CCVC Nhà trường.

Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Liên - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2020, đồng thời phát động thi đua năm 2021; tập thể các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể đã hưởng ứng và ký cam kết thực hiện.

Dự thảo Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2021 đã được 100% CCVC tại Hội nghị biểu quyết thông qua. Hội nghị đã thể hiện tầm quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, qua đó phát huy quyền làm chủ của CCVC, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Ngô Thị Liên (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường) tặng Giấy khen cho CCVC có thành tích xuất sắc năm 2020

 

Đ/c Đặng Văn Lợi (Chủ tịch Công đoàn Trường) trao phần thưởng cho nữ đoàn viên "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Đ/c Ngô Thị Liên (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường) cùng lãnh đạo các tổ chức, khoa, phòng ký kết giao ước thi đua

 

Joomla inotur picma