KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

Email In PDF.

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng TC,HC,TT,TL

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 13/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, phát triển nguồn nhân lực tỉnh năm 2021; sáng ngày 18/3/2021, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 (lớp 01).

Dự Lễ khai giảng khóa học, về phía Học viện Chính trị Khu vực II có PGS,TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Giám đốc Học viện, cùng đại diện Ban Quản lý Đào tạo; về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,Trường Chính trị tỉnh; các phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; cùng toàn thể 91 học viên của lớp.

Lớp học nhằm mục đích bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tổ chức xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian khóa học 04 ngày (từ ngày 18/3 đến 21/3/2021), chương trình gồm 06 chuyên đề và 02 buổi thảo luận, hướng dẫn nghiệp vụ. Học viên được nghiên cứu, thảo luận một số nội dung như: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu công tác xây dựng Đảng; đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; công tác cán bộ và chiến lược cán bộ; một số vấn đề về công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ./.

(PGS,TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II - phát biểu khai giảng lớp học)

 

 

 

Joomla inotur picma