THÔNG TIN HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI TOÀN QUỐC CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW, TRƯỜNG CÁN BỘ CỦA BỘ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ VII NĂM 2021 (KHU VỰC PHÍA NAM)

Email In PDF.

THÔNG TIN HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI TOÀN QUỐC CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, TRƯỜNG CÁN BỘ CỦA BỘ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ VII NĂM 2021 (KHU VỰC PHÍA NAM)

 (Vui lòng kích chuột vào tiêu đề dưới đây để xem nội dung liên quan)

01. Quyết định số 1160-QĐ/HVCTQG ngày 25/3/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII - Năm 2021

02. Quyết định số 1161-QĐ/HVCTQG ngày 25/3/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII - Năm 2021

03. Chiều 29/3/2021, BCĐ, BTC Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lần thứ VII năm 2021 đã tổ chức hội nghị trực tuyến rà soát về công tác chuẩn bị để triển khai Hội thi với 3 điểm cầu: Học viện Chính trị Quốc gia HCM, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

04. Quyết định số 1248-QĐ/HVCTQG ngày 31/3/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc công nhận thí sinh tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII - Năm 2021

05. Thông báo số 225-TB/HVCTQG  ngày 02/4/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Lịch trình Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII - Năm 2021

06. Nội quy của Ban Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII - Năm 2021

07. Chiều 09/04/2021, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành liên quan để thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII năm 2021 (Khu vực phía Nam).

08. Thông báo số 259-TB/HVCTQG ngày 19/4/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Chương trình Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII - Khu vực phía Nam

09. Công văn số 94-CV/TCT ngày 20/4/2021 của Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc cử tổ chức đón tiếp và bố trí chỗ nghỉ cho các đoàn tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc

 10. Công tác chuẩn bị Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương lần thứ VII – Năm 2021 (Khu vực phía Nam)

11. Cập nhật thông tin ngày 25/4/2021 về công tác chuẩn bị Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương lần thứ VII – Năm 2021 (khu vực phía Nam)

12. Các hoạt động diễn ra trong buổi sáng ngày 26/4/2021 của Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VII – khu vực phía Nam

13. Các hoạt động diễn ra trong buổi chiều ngày 26/4/2021 của Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VII – khu vực phía Nam

14. Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII – Khu vực phía Nam

15. Bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII - Khu vực phía Nam


 

 

 

 

 

Joomla inotur picma