LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K83 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI HUYỆN XUYÊN MỘC

Email In PDF.

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 83
NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI HUYỆN XUYÊN MỘC

Ths. Trần Thị Thu Hà

Giảng viên Phòng QLĐT và NCKH

Thực hiện chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019; Thực hiện kế hoạch số 17 - KH/TCT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Chính trị về tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 83, nhằm tạo điều kiện cho học viên liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, từ ngày 19/4/2021 đến 20/4/2021, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế cuối khóa cho học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 83 tại huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham gia nghiên cứu thực tế có: Đồng chí Trần Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm, thầy Nguyễn Hoàng Long, giảng viên khoa Lý luận cơ sở cùng 68 học viên của lớp.

Qua 02 ngày làm việc, đoàn được nghe báo cáo và trao đổi về công tác quản lý giảng dạy, học tập và các hoạt động khác của Trường Tiểu học Phước Tân trong thời gian qua; sau khi nghe báo cáo, trao đổi, học tập kinh nghiệm, đoàn đã được tham quan, tìm hiểu hoạt động giảng dạy và học tập tại Trường tiểu học Phước Tân, Cũng trong thời gian 02 ngày đoàn nghiên cứu thực tế đã tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại huyện Xuyên Mộc.

Chuyến nghiên cứu thực tế đã được tổ chức đúng nội dung, chương trình, thiết thực và hiệu quả. Sau chuyến thực tế, học viên sẽ viết bài thu hoạch theo đúng quy định của chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

 

 

Joomla inotur picma