CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI TOÀN QUỐC CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, TRƯỜNG CÁN BỘ CỦA BỘ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ VII – NĂM 2021 (KHU VỰC PHÍA NAM)

Email In PDF.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI TOÀN QUỐC CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, TRƯỜNG CÁN BỘ CỦA BỘ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ VII – NĂM 2021 (KHU VỰC PHÍA NAM)

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng TC,HC,TT,TL

Thực hiện Quyết định số 1068-QĐ/HVCTQG ngày 19/3/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 327-KH/TU ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương lần thứ VII - Năm 2021 (Khu vực phía Nam). Trước ngày 25/4/2021, Trường Chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có sự chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt:

Thứ nhất, đội ngũ giảng viên dự thi đã chuẩn bị vững vàng về tâm lý và bài giảng để bước vào Hội thi;

Thứ hai, công tác trang trí - khánh tiết đã hoàn thành;

Thứ ba, cơ sở vật chất: công tác rà soát và trang bị đầy đủ trang thiết bị tại các phòng thi, khu ăn, nghỉ cho các đoàn về dự Hội thi... đã đầy đủ;

Thứ tư, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an ninh, an toàn,… đã được triển khai.

Nhận biết được tầm quan trọng của Hội thi nên Nhà trường xây dựng các kế hoạch chi tiết để thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Các trường chính trị, Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cùng sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Một số hình ảnh chuẩn bị trước khi Hội thi diễn ra:

(Cờ, băng rôn được treo trước và trong khuôn viên Trường)

 

(Trang trí hoa, cây kiểng trong khuôn viên Trường)

 

(Pano hình ảnh về các kỳ Hội thi,kinh tế - xã hội tiêu biểu của Tỉnh, các trường tham gia Hội thi và các hoạt động của trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

 

(Trước Hội trường C)

 

(Trưng bày hình ảnh, sách trước sảnh Hội trường C)

 

 

Joomla inotur picma