HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Email In PDF.

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Ths. Trần Thị Thu Hà

GV. Phòng QLĐT và NCKH

Chiều ngày 18/6/2021, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội XIII của Đảng (bằng hình thức trực tuyến, sử dụng phần mềm MS Teams). Tham dự Hội nghị có các đồng chí đảng viên (chưa tham gia Hội nghị do cấp trên tổ chức) và toàn thể viên chức Nhà trường.

Trong thời gian một buổi, các đồng chí đảng viên, viên chức Nhà trường đã được nghe ThS. Đàm Xuân Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trường Nhà trường trình bày cô đọng, súc tích những nội dung cơ bản về:

1. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 -2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

3. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

 

 

Sau khi học tập, nghiên cứu Nghị quyết đại hội XIII, mỗi đảng viên, viên chức Nhà trường viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức của mình về những nội dung chính đã được học và liên hệ thực tiễn công việc để có những đề xuất, kiến nghị, giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết./.

 

Joomla inotur picma