Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đây mạnh triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng bluezone và tuân thủ quét mã QR Code...

Email In PDF.

Xem file đính kèm

 

 

 

 

Joomla inotur picma