Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

Email In PDF.

 

 

 

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Email In PDF.

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU

1. Đ/c Đinh Thị Mai Yên Phó Trưởng phòng
2. Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng
3. Đ/c Nguyễn Thanh Toàn Kế toán trưởng
4. Đ/c Vũ Thị Thơ Kế toán
5. Đ/c Phạm Thị Mai Phương Văn thư
6. Đ/c Đặng Thị Lộc Thủ quỹ
7. Đ/c Nguyễn Thị Hiến Chuyên viên
8. Đ/c Dương Thị Hoàn Chuyên viên
9. Đ/c Bùi Thị Oanh Chuyên viên
10. Đ/c Hoàng Văn Sáng Điện đài
11. Đ/c Trần Khắc Đàn Lái xe
12. Đ/c Nguyễn Hồng Vịnh Lái xe
13. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền Nhân viên
14. Đ/c Ngô Thị Ngọc Loan
Nhân viên
15. Đ/c Phạm Thị Tố Quyên Nhân viên
16. Đ/c Lê Thị Xuân Nhân viên
17. Đ/c  Nguyễn Thanh Bình Bảo vệ
18. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng Bảo vệ
19. Đ/c Đỗ Xuân Khánh Bảo vệ
 

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Email In PDF.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Đ/c Vũ Văn Dương Cử nhân - Trưởng phòng
2. Đ/c Hoàng Nam Thạc sĩ - Phó Trưởng phòng
3. Đ/c Nguyễn Thị Hiền Thạc sĩ - Phó Trưởng phòng
4. Đ/c Nguyễn Hồng Lương Tiến sĩ - Giảng viên cao cấp
5. Đ/c Cao Thị Quỳnh Trang Thạc sĩ - Giảng viên
6. Đ/c Trần Thị Thu Hà Thạc sĩ - Giảng viên
7. Đ/c Hà Đình Phong Cử nhân - Giảng viên
8. Đ/c Mai Thị Ngân Thạc sĩ - Giảng viên

 

 

 

Khoa Xây dựng Đảng

Email In PDF.

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

 

1. Đ/c Đặng Văn Lợi

Thạc sĩ - Trưởng khoa

2. Đ/c Đỗ Văn Đờ La Guôl

Thạc sĩ - Phó Trưởng khoa

3. Đ/c Trần Ngọc Sáng

Thạc sĩ - Giảng viên

4. Đ/c Đặng Thị Ánh Tuyết

Thạc sĩ - Giảng viên

5. Đ/c Hồ Viết Hùng

Thạc sĩ - Giảng viên


 

 

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Email In PDF.

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

1. Đ/c Nguyễn Hương Quế Thạc sĩ - Trưởng khoa
2. Đ/c Nguyễn Quang Trung Thạc sĩ - Giảng viên
3. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang Cử nhân - Giảng viên
4. Đ/c Hạ Thị Phượng Cử nhân - Giảng viên

 

 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000251888{main}( )...\index.php:0
20.18806085992JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.19906316104JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.20906391688require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.21606723088JController->execute( )...\content.php:35
60.21606723376ContentController->display( )...\controller.php:236
70.22506943032JController->display( )...\controller.php:55
80.23807335848JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.23807356328ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.30508650168JView->display( )...\view.html.php:149
110.30508650456JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.30908708304include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.42508926400JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.43208956520pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000251888{main}( )...\index.php:0
20.18806085992JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.19906316104JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.20906391688require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.21606723088JController->execute( )...\content.php:35
60.21606723376ContentController->display( )...\controller.php:236
70.22506943032JController->display( )...\controller.php:55
80.23807335848JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.23807356328ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.30508650168JView->display( )...\view.html.php:149
110.30508650456JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.30908708304include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.42508926400JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.43208956520pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000251888{main}( )...\index.php:0
20.18806085992JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.19906316104JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.20906391688require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.21606723088JController->execute( )...\content.php:35
60.21606723376ContentController->display( )...\controller.php:236
70.22506943032JController->display( )...\controller.php:55
80.23807335848JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.23807356328ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.30508650168JView->display( )...\view.html.php:149
110.30508650456JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.30908708304include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.42508926400JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.43208956520pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000251888{main}( )...\index.php:0
20.18806085992JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.19906316104JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.20906391688require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.21606723088JController->execute( )...\content.php:35
60.21606723376ContentController->display( )...\controller.php:236
70.22506943032JController->display( )...\controller.php:55
80.23807335848JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.23807356328ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.30508650168JView->display( )...\view.html.php:149
110.30508650456JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.30908708304include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.42508926400JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.43208956520pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma