Giới thiệu

Khoa Lý luận cơ sở

Email In PDF.

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ

1. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Huệ Tiến sĩ - Trưởng khoa
2. Đ/c Nguyễn Bình Minh Thạc sĩ - Phó Trưởng khoa
3. Đ/c Phạm Xuân Định Thạc sĩ - Giảng viên
4. Đ/c Cao Viết Sơn Thạc sĩ - Giảng viên
5. Đ/c Nguyễn Hoàng Long  Thạc sĩ - Giảng viên chính

 

 

 

Ban Giám hiệu

Email In PDF.

BAN GIÁM HIỆU

      

           

Thạc sĩ NGÔ THỊ LIÊN 

 Hiệu trưởng

      

 

Thạc sĩ ĐÀM XUÂN TÙNG

Phó Hiệu trưởng

 

Thạc sĩ HOÀNG VĂN QUANG

Phó Hiệu trưởng

 

Giới thiệu Trường Chính Trị

Email In PDF.

Trường Chính Trị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20 năm xây dựng và trưởng thành,

kg1phấn đấu vươn lên trong giai đoạn mới.

 

(Ts. Nguyễn Hồng Lương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng)

Trường Chính trị tỉnh BR-VT trong quá trình xây dựng và phát triển đã trải qua nhiều giai đoạn. Trước năm 1975 kế thừa truyền thống từ trường Đảng tỉnh Bà Rịa – Long Khánh. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, do yêu cầu của công cuộc tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, ngày 30-5-1979.

Đọc thêm...
 

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010252696{main}( )...\index.php:0
20.14006094480JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15006324536JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.16106400112require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.16706731464JController->execute( )...\content.php:35
60.16706731752ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17606951440JController->display( )...\controller.php:55
80.18707344176JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18807364656ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.25208598352JView->display( )...\view.html.php:149
110.25208598640JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.26208656488include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.34508825104JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.35408855208pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010252696{main}( )...\index.php:0
20.14006094480JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15006324536JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.16106400112require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.16706731464JController->execute( )...\content.php:35
60.16706731752ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17606951440JController->display( )...\controller.php:55
80.18707344176JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18807364656ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.25208598352JView->display( )...\view.html.php:149
110.25208598640JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.26208656488include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.34508825104JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.35408855208pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 135
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010252696{main}( )...\index.php:0
20.14006094480JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15006324536JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.16106400112require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.16706731464JController->execute( )...\content.php:35
60.16706731752ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17606951440JController->display( )...\controller.php:55
80.18707344176JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18807364656ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.25208598352JView->display( )...\view.html.php:149
110.25208598640JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.26208656488include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.34508825104JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.35408855208pagination_list_render( )...\pagination.php:272

( ! ) Warning: Illegal string offset 'active' in E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\pagination.php on line 141
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010252696{main}( )...\index.php:0
20.14006094480JSite->dispatch( )...\index.php:68
30.15006324536JComponentHelper->renderComponent( )...\application.php:124
40.16106400112require_once( 'E:\truongchinhtri\components\com_content\content.php' )...\helper.php:162
50.16706731464JController->execute( )...\content.php:35
60.16706731752ContentController->display( )...\controller.php:236
70.17606951440JController->display( )...\controller.php:55
80.18707344176JCacheView->get( )...\controller.php:308
90.18807364656ContentViewCategory->display( )...\view.php:98
100.25208598352JView->display( )...\view.html.php:149
110.25208598640JView->loadTemplate( )...\view.php:192
120.26208656488include( 'E:\truongchinhtri\templates\ja_barite\html\com_content\category\blog.php' )...\view.php:564
130.34508825104JPagination->getPagesLinks( )...\blog.php:100
140.35408855208pagination_list_render( )...\pagination.php:272
Trang 2 trong tổng số 2 trang

Joomla inotur picma