BÀI VIẾT NỘI SAN

#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Website Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Nội san 31) 3133
2 Kết quả hoạt động của Chi đoàn Thanh niên Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quý I năm 2015 (Nội san 31) 1939
3 Một số giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2020 (Nội san 31) 4404
4 Từ kinh nghiệm Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, khóa I tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Suy nghĩ về nâng cao chất lượng đào tạo (Nội san 31) 6377
5 Chi đoàn Thanh niên không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thanh niên 10194
6 Một số kinh nghiệm tổ chức Hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2049
7 Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới 5219
8 Hoạt động Công đoàn và phong trào CCVC của trường năm 2014 3062
9 Giảng viên Trường Chính trị "Tự học" theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh 5257
10 Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo trong năm học 2013-2014 1783
11 Vận dụng Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lân XI. 10170
12 Đổi mới có nguyên tắc - Sự vận dụng sáng tạo Chủ Nghĩa Mac Lenin của Đảng đối với công cuộc xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở nước ta. 26925
13 Tầm quan trọng của Trường Chính Trị trong việc thực hiện Nghị quyết Trung Ương 4 ( Khóa XI ). 4918
14 Từ Hội nghị Trung Ương 06 lần 02 Khóa VIII (1999) đến Hội nghị Trung Ương 04 Khóa XI (2012). 6284
15 Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 64104

Joomla inotur picma