Từ kinh nghiệm Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, khóa I tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Suy nghĩ về nâng cao chất lượng đào tạo (Nội san 31)

                                                               TS. Nguyễn Hồng Lương

                                                            Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh cùng với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với Viện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp Bồi dưỡng cho cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu- Khóa I. Lớp học khai giảng ngày 07/01/2015, bế giảng ngày 29/3/2015.

Tổng số học viên của lớp học là 94, trong đó 80 đồng chí học viên chính thức là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, và 14 đồng chí học viên dự thính là giảng viên Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố. Học viên lớp học là các đồng chí giữ trọng trách trong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, huyện, cơ sở nên công việc rất bận rộn, vừa phải giải quyết công việc cơ quan đồng thời phải tham gia học tập liên tục. Lớp học diễn ra trong thời gian cuối năm, các cơ quan, đơn vị bận nhiều công việc; song với ý thức trách nhiệm cao trong học tập, lớp học đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt chương trình khóa học với kết quả cao: 100% học viên đều đạt loại giỏi, trong đó có trên 31% đạt loại xuất sắc.

Lớp học thực hiện chương trình bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương do Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn.

- Chương trình khóa học đã hệ thống và cập nhật những kiến thức về  nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như vận dụng và phát triển sáng tạo những nội dung đó trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay; những vấn đề của thế giới đương đại và vị thế cũng như quan hệ của Việt Nam trong thế giới đương đại đó; đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay là xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển nhanh và bền vững; đường lối phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục, phát triển con người; đường lối đối ngoại và an ninh - quốc phòng trong tình hình mới. Những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, lý luận trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay, vấn đề cán bộ và công tác cán bộ; những vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cải cách nền hành chính ở nước ta hiện nay và những vấn đề cơ bản của khoa học lãnh đạo, quản lý. Ngoài nội dung trên, học viên còn được nghe các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh- quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của địa phương..v..v..;

Cùng với việc nghe giảng, nghe báo cáo thực tế, học viên còn tham gia thảo luận, viết bài thu hoạch ở mỗi cụm chuyên đề; làm đề án và bảo vệ đề án tốt nghiệp cuối khóa. Đặc biệt, trong khóa học đã tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế ở một số tỉnh miền Đông Nam Bộ, tìm hiểu một số vấn đề về: Xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh Đồng Nai; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch bền vững và hiệu quả của tỉnh Lâm Đồng; nghiên cứu thực tế về đời sống của đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, chính sách xóa đói, giảm nghèo; phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh Bình Thuận; tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và phát triển dịch vụ cảng (logictis) của TP. Hồ Chí Minh; tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và quản lý các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương.

Kết quả nghiên cứu thưc tế đã mang lại nhiều điều thiết thực và bổ ích cho các học viên. Qua chuyến đi thực tế học viên đã có những trải nghiệm cụ thể về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng ở các địa phương; qua đó liên hệ với tình hình của tỉnh, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch, chính sách xóa đói giảm nghèo, định hướng phát triển cảng biển – Logistics, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng – an ninh, cải cách thủ tục hành chính, quản lý và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh v.v… Ban chỉ đạo lớp học đã dành một ngày để nghe báo cáo thu hoạch của 5 tổ và đánh giá cao kết quả nghiên cứu thực tế, thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong học tập của các đồng chí học viên trong lớp học.

Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý khóa I đã thành công tốt đẹp, mang lại những kết quả thiết thực. Lớp học thể hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Qua lớp học có thể rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

- Sự thành công của Lớp học trước hết là do được sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy từ việc lựa chọn đúng đối tượng, xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch phù hợp. Điều đó đã động viên học viên tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong suốt khóa học.

- Lớp học luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo và trực tiếp của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy. Trong quá trình tổ chức lớp học, Ban chỉ đạo đã liên hệ và phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để xây dựng chương trình, kế hoạch của lớp học, thường xuyên chỉ đạo thực hiện. Ban quản lý lớp học, chủ nhiệm lớp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, nên đã duy trì có nề nếp nội quy học tập ngay từ đầu cho đến cuối khóa học, tạo điều kiện hoàn thành tốt nội dung, chương trình.

Ban cán sự lớp, tổ trưởng, tổ phó đã nhiệt tình, trách nhiệm, phối hợp với chủ nhiệm lớp, trong việc duy trì các hoạt động của lớp học, nhất là xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức đi nghiên cứu thực tế địa phương an toàn và hiệu quả.

- Công tác phục vụ của Trường Chính trị luôn thể hiện trách nhiệm, nhiệt tình, chu đáo, đã đảm bảo phục vụ ăn uống giữa buổi, vệ sinh phòng học sạch sẽ.

- Chương trình bồi dưỡng cán bộ dự nguồn do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng đã kết hợp chặt chẽ lý luận và thực tiễn, cập nhật những kiến thức mới, mang tính hệ thống, những kiến thức cần thiết, bổ ích cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều đó đã thu hút người học, tích cực nghiên cứu.

- Giảng viên của khóa học đều là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, giảng viên có trình độ cao của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của một số bộ, ban ngành có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm trong giảng dạy, đã truyền đạt những kiến thức cơ bản theo yêu cầu nội dung của từng chuyên đề, cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho người học cả về lý luận và thực tiễn; được học viên đánh giá rất cao.

Tuy nhiên, qua góp ý của học viên cũng mong muốn giảng viên, báo cáo viên dành nhiều thời gian truyền đạt những kiến thức mới cả về lý luận và thực tiễn, cập nhật thông tin thời sự, liên hệ với thực tế ở địa phương, đưa những vấn đề có liên quan ra thảo luận, giúp cho học viên học tập tích cực hơn.

- Học viên của lớp học là các đồng chí đang giữ chức vụ chủ chốt trong các cơ quan, ban ngành của tỉnh, huyện và quy hoạch các chức danh chủ chốt, vì vậy đều xác định rõ trách nhiệm trong quá trình học tập. Đối với học viên, mặc dù công việc bận rộn vào cuối năm ở cơ quan, đơn vị, nhưng với quyết tâm, ý thức trách nhiệm cao, các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập; tuyệt đại đa số đã chấp hành nghiêm túc nội quy học tập. Một số học viên do yêu cầu cần thiết của công việc, phải nghỉ học đều có báo cáo, xin phép theo đúng nội quy, quy định; các khâu trong quá trình học tập thực hiện đầy đủ như nghe giảng, thảo luận, viết thu hoạch, tiểu luận tốt nghiệp…

* Bên cạnh những điều đạt được cũng cần rút kinh nghiệm khắc phục hạn chế sau đây:

- Cần có sự quan tâm, sâu sát thường xuyên của Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Chủ nhiệm lớp để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch học tập của lớp học.

- Cần lựa chọn thời gian học tập tránh vào cuối năm, thời điểm bận rộn công việc của các cơ quan, đơn vị địa phương;

- Khi đã cử các đồng chí cán bộ tham gia học tập khóa học phải tạo mọi điều kiện về thời gian, tránh phải tham gia các công việc, nhất là phải đi dự hội họp.

- Cần có chế độ chính sách quan tâm về vật chất và tinh thần cho các đồng chí cán bộ tham gia khóa học tạo sự an tâm, phấn khởi trong việc học tập.

Đây là những kinh nghiệm, bài học quý có thể vận dụng khi tổ chức các khóa học tiếp theo. Mặc dù thời gian lớp học không dài, song, với sự nỗ lực học tập, trách nhiệm cao của mỗi học viên, với sự giảng dạy nhiệt tình, trách nhiệm của các thày, cô giáo, đã giúp cho học viên được bồi dưỡng, cập nhật một cách có hệ thống những kiến thức lý luận và thực tế sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lê nin - tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ kinh nghiệm qua tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn, trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng vững mạnh./.

 

Joomla inotur picma