Hội thảo - tọa đàm KH

title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 HỘI THẢO KHOA HỌC CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
2 TỌA ĐÀM KHOA HỌC 19/5/2020
3 HỘI THẢO KHOA HỌC KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2020)
4 HỘI THẢO KHOA HỌC CHÀO MỪNG NGÀY 20/11
5 CỤM THI ĐUA SỐ 8 - CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM
6 HỘI THẢO KHOA HỌC KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC
7 HỘI THẢO GÓP Ý ĐỀ ÁN
8 TỌA ĐÀM KHOA HỌC KỶ NIỆM NGÀY 03/02
9 HỘI THẢO KHOA HỌC CHÀO MỪNG NGÀY 20/11
10 HỘI THẢO KHOA HỌC GÓP Ý ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
11 HỘI THẢO KHOA HỌC KỶ NIỆM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
12 HỘI THẢO KHOA HỌC KỶ NIỆM NGÀY 03/02
13 HỘI THẢO KHOA HỌC CHÀO MỪNG NGÀY 20/11
14 TỌA ĐÀM KHOA HỌC 19/5/2017
15 TỌA ĐÀM KHOA HỌC 03/02/2017
16 HỘI THẢO KHOA HỌC 19/5/2016
17 TỌA ĐÀM KHOA HỌC KỶ NIỆM NGÀY 03/02
18 Hội thảo KH "Học tập tấm gương đạo đức HCM về trung thực, trách nhiệm"
19 Đạo đức kinh doanh trong cơ chế thị trường VN
20 Thực hiện Nghị quyết TW 04 về tự phê bình và phê bình.
21 Người cách mạng phải có đạo đức.
22 Từ Hội nghị Trung Ương 06 lần 02 Khóa VIII (1999) đến Hội nghị Trung Ương 04 Khóa XI (2012).
23 Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
24 Đảng Cộng Sản Việt Nam - Niềm tự hào của Dân tộc.

Joomla inotur picma