Hội thảo KH "Học tập tấm gương đạo đức HCM về trung thực, trách nhiệm"

Hội thảo khoa học "Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm"

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015), sáng 18/5, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm”.

Hội thảo đã đi sâu vào trao đổi, nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn trong học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh qua các tham luận và ý kiến phát biểu của: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh; cán bộ, giảng viên của trường Chính trị tỉnh. Các trao đổi, nghiên cứu tập trung vào các nội dung: Trung thực, trách nhiệm - vấn đề cốt lõi của đạo đức cách mạng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về trung thực, trách nhiệm trong giai đoạn hiện nay; tầm quan trọng của tính trung thực trong rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, giảng viên; trung thực, trách nhiệm trong công tác đánh giá cán bộ…

                                                                                               Theo tin từ Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Joomla inotur picma