Nghiên cứu thực tế

#. Tiêu đề của danh mục
1 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 79
2 ĐOÀN GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TIỀN GIANG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
3 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CUỐI KHÓA LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC KHÓA 75 (2018-2020)
4 Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý ngạch chuyên viên chính K23 đi nghiên cứu thực tế tại Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
5 ĐOÀN GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TIỀN GIANG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
6 ĐOÀN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
7 ĐOÀN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
8 ĐOÀN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
9 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 72
10 ĐÓN TIẾP ĐOÀN GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Joomla inotur picma