NGHIÊN CỨU THỰC TẾ LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 72

NGHIÊN CỨU THỰC TẾ LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 72

Thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ - BNV ngày 14/12/2018; nhằm tạo điều kiện cho học viên liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, từ ngày 23/8/2019 đến 24/8/2019, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức chuyến đi nghiên cứu thực tế cuối khóa cho học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 72 tại tỉnh Bình Thuận.

Tham gia chuyến nghiên cứu thực tế có: Đồng chí Nguyễn Hương Quế, Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật - Trưởng đoàn, giáo viên chủ nhiệm cùng 55 học viên của lớp.

Qua 02 ngày làm việc, đoàn được nghe báo cáo và trao đổi tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận về công tác cải cách hành chính, về mô hình Trung tâm Hành chính công tập trung cấp tỉnh và một số vấn đề khác có liên quan; sau đó đoàn đã tham quan mô hình, tìm hiểu cách thức làm việc tại trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận; tham quan di tích lịch sử Trường Dục Thanh nơi Bác Hồ từng dạy học, tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại tỉnh Bình Thuận.

Chuyến nghiên cứu thực tế đã được tổ chức đúng nội dung, chương trình, thiết thực, hiệu quả và an toàn. Sau chuyến thực tế, học viên sẽ viết bài tiểu luận cuối khóa theo quy định của chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên./.

 

Ths. Trần Thị Thu Hà

Giảng viên Phòng Đào tạo

 

Joomla inotur picma